Rozhodnutí NS

25 Cdo 1237/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/28/2016
Spisová značka:25 Cdo 1237/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.1237.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 1237/2016


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Z. V., zastoupeného JUDr. Robertem Jehne, advokátem se sídlem v Praze, Washingtonova 1567/25, proti žalované Polskie Linie Lotnicze „LOT“ Spółka Akcyjna, odštěpného závodu se sídlem v Praze 1, Štěpánská 14/611, IČO 47607998, o 250 EUR, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 39 C 81/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2015, č. j. 19 Co 254/2015-39, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Přípustnost dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2015, č. j. 19 Co 254/2015-39, je vyloučena ustanovením § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť dovolatel se domáhá změny napadeného výroku o náhradě nákladů řízení tak, aby mu byly přiznány částky 5.356,- Kč a 1.270,50 Kč. Pro posouzení, zda dovoláním napadenými výroky o nákladech řízení bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, je přitom určující výše nákladů, jejichž náhradu soudy dovolateli odepřely (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2013, sen. zn. 29 ICdo 34/2013, publikované pod č. 5/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či usnesení téhož soudu ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2578/2013). Dovolání tedy směřuje proti výroku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím zákonný limit, aniž by se uplatnila výjimka vztahu ze spotřebitelské smlouvy. Peněžité plnění přiznané výrokem o nákladech řízení totiž nelze označit pro účely posouzení přípustnosti dovolání za plnění ze vztahu ze spotřebitelské smlouvy, neboť zvláštní povaha těchto vztahů a věcí dovolující prolomení stanoveného limitu se u nákladů řízení nijak neprojevuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, publikované pod č. 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. dubna 2016
JUDr. Petr Vojtek předseda senátu