Rozhodnutí NS

29 Cdo 3864/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/14/2020
Spisová značka:29 Cdo 3864/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:29.CDO.3864.2019.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Cdo 3864/2019-199


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobkyně CAPITAL - STAR s. r. o., se sídlem v Praze 4, Rozkošská 568, PSČ 149 00, identifikační číslo osoby 28 91 69 21, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem, se sídlem v Praze 6, U Stanice 11/4, PSČ 162 00, proti žalovaným 1) M. J., narozené XY, bytem XY, a 2) R. J., narozenému XY, bytem XY, oběma zastoupeným JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem, se sídlem v Teplicích, Dubská 390/4, PSČ 415 01, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 33 Cm 9/2016, o dovolání žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. září 2018, č. j. 5 Cmo 148/2018-119, takto:


Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2020, č. j. 29 Cdo 3864/2019-190, se opravuje tak, že slova „16. srpna 2016“ se nahrazují slovy „31. října 2017“.

  Odůvodnění:  Ve výroku rozsudku ze dne 27. května 2020, č. j. 29 Cdo 3864/2019-190, se Nejvyšší soud dopustil jiné zřejmé nesprávnosti, když jako datum rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 33 Cm 9/2016-53, uvedl 16. srpna 2016, byť šlo o rozsudek ze dne 31. října 2017.

  Předseda senátu proto tuto zřejmou nesprávnost opravil postupem podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 14. 7. 2020


  JUDr. Petr Gemmel
  předseda senátu