Rozhodnutí NS

20 Cdo 1495/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/28/2019
Spisová značka:20 Cdo 1495/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1495.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1495/2019-277


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Raiffeisen stavební spořitelna a. s., se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 2747/99, identifikační číslo osoby 49241257, proti povinnému K. L., narozenému dne XY, bytem XY, za účasti manželky povinného Z. L., narozené dne XY, bytem XY, pro 748 785,52 Kč s příslušenstvím, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. září 2018, č. j. 26 Co 24/2018-222, t a k t o :


Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. září 2018, č. j. 26 Co 24/2018-222, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. Soudní poplatek nebyl zaplacen ani přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2019, č. j. 20 Cdo 1495/2019-271. Okresní soud ve Znojmě přitom již v prvním výroku usnesení ze dne 18. března 2019, č. j. 16 EXE 4426/2013-268, rozhodl, že povinnému se nepřiznává osvobození od placení soudních poplatků.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 5. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu