Rozhodnutí NS

33 Cdo 2293/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/25/2020
Spisová značka:33 Cdo 2293/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.2293.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 2293/2020-167


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce V. H., bytem XY, zastoupeného Mgr. Tomášem Krejsou, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 5832, proti žalované Šumavský Dvůr II, s.r.o., se sídlem v Praze 2, Jana Masaryka 179/56 (identifikační číslo 248 06 102), o 1.616.110,16 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 120/2018, o návrhu žalobce na odklad vykonatelnosti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2019, č.j. 20 Co 350/2019-145, t a k t o:

Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2019, č.j. 20 Co 350/2019-145, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání v této věci.


O d ů v o d n ě n í

Žalobce podal dovolání proti ve výroku označenému rozsudku Městského soudu v Praze. Současně navrhl, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jímž mu byla uložena povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů částku 226.780 Kč.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, může Nejvyšší soud před rozhodnutím o dovolání – i bez návrhu – odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Protože předpoklady pro odložení vykonatelnosti jsou splněny, dovolací soud návrhu žalobce vyhověl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 8. 2020


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu