Rozhodnutí NS

22 Cdo 2466/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/01/2018
Spisová značka:22 Cdo 2466/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.2466.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
07/12/2018
I.ÚS 4018/18
JUDr. Tomáš Lichovník
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 2466/2018-1082


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně M. P., zastoupené JUDr. Zdeňkou Doležílkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Ovesná 356/7, proti žalovanému O. P., zastoupenému JUDr. Norou Štrajtovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Česká 754/25, o zaplacení 220 995,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 479/2005, o dovolání obou účastníků proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 1. 2018, č. j. 8 Co 285/2017-997, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 1. 2018, č. j. 8 Co 285/2017-997, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.
Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem napadeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 1. 2018, č. j. 8 Co 285/2017-997, mohla hrozit žalovanému závažná újma, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odložil vykonatelnost napadeného rozsudku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 1. 10. 2018


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.,
předseda senátu