Rozhodnutí NS

29 Nd 369/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/19/2018
Spisová značka:29 Nd 369/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.ND.369.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 369/2018-72USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové ve věci řízení o pozůstalosti po A. D., narozenému XY, zemřelému 30. dubna 2017, posledně bytem XY, za účasti R. D., narozeného XY, a M. D., narozené XY, obou bytem XY, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 13 D 608/2017, o přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:


Věc vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 13 D 608/2017, se přikazuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 8.


Odůvodnění:


V souladu s § 169 odst. 2 občanského soudního řádu neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. 12. 2018


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu