Rozhodnutí NS

22 Cdo 1691/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/22/2019
Spisová značka:22 Cdo 1691/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.1691.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 1691/2019-222


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobců a) Z. P., narozeného dne XY, a b) V. P., narozené dne XY, obou bytem v XY, proti žalované Oschatz Bohemia, spol. s r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, U Tří lvů 298/12, IČO: 14498162, zastoupené JUDr. Annou Dvořákovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 230/31, o žalobě na odstranění příčiny narušení statiky stavby, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 15 C 131/2018, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. ledna 2019, č. j. 19 Co 34/2019-147, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 1. 2019, č. j. 19 Co 34/2019-147, podle ustanovení § 243c odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017, zastavil, neboť dne 3. 5. 2019 vzali žalobci své dovolání v celém rozsahu zpět.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.


Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 22. 5. 2019


Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu