Rozhodnutí NS

32 Cdo 4388/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/28/2018
Spisová značka:32 Cdo 4388/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.4388.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 4388/2018-101


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a Mgr. Jiřího Němce v právní věci žalobkyně MONETA Money Bank, a. s., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1442/1b, identifikační číslo osoby 25672720, proti žalované M. S., narozené XY, bytem XY, o zaplacení částky 419 472,53 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 51 C 308/2014, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2018, č. j. 35 Co 471/2017-88, takto:

  Dovolání se odmítá.

  Odůvodnění:

  Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 23. 8. 2017, č. j. 51 C 308/2014-82, kterým Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl návrh žalované ze dne 14. 3. 2017 na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

  Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž navrhuje, aby Nejvyšší soud změnil napadené rozhodnutí tak, že žalované přizná osvobození od soudních poplatků a vyhoví žádosti o ustanovení zástupce.

  Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu Nejvyšší soud projednal dovolání a rozhodl o něm - v souladu s bodem 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony - podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

  Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

  Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl jako nepřípustné.

  O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, poněvadž nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. ustanovení § 151 odst. 1 o. s. ř.).

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 28. 11. 2018


  JUDr. Hana Gajdzioková
  předsedkyně senátu