Rozhodnutí NS

21 Cdo 5483/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/30/2017
Spisová značka:21 Cdo 5483/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.5483.2016.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Oprava odůvodnění
Dotčené předpisy:§ 243b o. s. ř.
§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 5483/2016
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobců a) Z. D., b) P. F., c) J. M., d) J. N., e) P. Š. a f) P. Ž., všech zastoupených prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 2, Botičská č. 4, proti žalované České republice – Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se sídlem v Praze 2, Škrétova č. 44/6, IČO 45251002, zastoupené JUDr. Zdeňkem Hromádkou, advokátem se sídlem ve Zlíně, Rašínova č. 522, o 14 364 816 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 13/2008, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. června 2016 č. j. 11 Co 113/2016-439, takto:

I. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017 č. j. 21 Cdo 5483/2016-488 se opravuje tak, že za slova „proti žalované České republice – Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se sídlem v Praze 2, Škrétova č. 44/6, IČO 45251002“ se vkládá „zastoupené JUDr. Zdeňkem Hromádkou, advokátem se sídlem ve Zlíně, Rašínova č. 522“.

II. Odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017 č. j. 21 Cdo 5483/2016-488 se opravuje tak, že namísto slov „Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované podle ustanovení § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl“ se vkládá „Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobců podle ustanovení § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl“.

Odůvodnění:

V záhlaví vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017 č. j. 21 Cdo 5483/2016-488, kterým bylo zamítnuto dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 6. 2016 č. j. 11 Co 113/2016-439, nebyl v důsledku chyb v psaní uveden zástupce žalované. V písemném vyhotovení předmětného usnesení pak byli mylně označeni dovolatelé (místo správného „dovolání žalobců“ bylo chybně uvedeno „dovolání žalované“).

Nejvyšší soud ČR tyto zjevné nesprávnosti podle ustanovení § 243b a § 164 o. s. ř. opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. října 2017


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu