Rozhodnutí NS

24 Cdo 3275/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/19/2018
Spisová značka:24 Cdo 3275/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.CDO.3275.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Svéprávnost (o. z.)
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 3275/2018-734


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci posuzovaného J. M., zastoupeného JUDr. Bohumilem Měšťánkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Čs. armády 828/34, za účasti opatrovníka Městské části Praha 6, se sídlem Čs. armády 601/23 o navrácení svéprávnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 12 P 90/2011, o dovolání posuzovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2018, č. j. 51 Co 335/2016-618, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání posuzovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2018, č. j. 51 Co 335/2016-618, podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo podáním opatrovance, jež bylo doručeno soudu prvního stupně dne 5. června 2018 (č. l. 711 procesního spisu) a následně prostřednictvím jeho právního zástupce (č. l. 725 procesního spisu), vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 9. 2018


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu