Rozhodnutí NS

21 Cdo 740/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/27/2020
Spisová značka:21 Cdo 740/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.740.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 740/2020


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v exekuční věci oprávněné Hypoteční banky, a. s. se sídlem v Praze 5 - Radlicích, Radlická č. 333/150, IČO 13584324, proti povinnému J. K., narozenému XY, bytem v XY, zastoupenému Mgr. Vítězslavem Musilem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky č. 155/86, za účasti manželky povinného H. K., narozené XY, bytem v XY, pro 4 454 016,81 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem Mgr. Zdeňkem Ráčkem, Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, pod sp. zn. 179 EX 238/19, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně-pobočky v Jihlavě ze dne 6. ledna 2020, č. j. 72 Co 372/2019-52, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Povinný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně-pobočky v Jihlavě ze dne 6. 1. 2020, č. j. 72 Co 372/2019-52. Podáním dovolání povinnému vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 8 věta druhá a bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že povinný dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2020, sp. zn. 21 Cdo 740/2020, které bylo povinnému prostřednictvím jeho zástupce doručeno dne 27. 3. 2020, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně-pobočky v Jihlavě ze dne 6. 1. 2020, č. j. 72 Co 372/2019-52, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 4. 2020

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu