Rozhodnutí NS

29 Nd 440/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/17/2019
Spisová značka:29 Nd 440/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.440.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 440/2018-30


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce Benefi a. s., se sídlem v Praze 2, Londýnská 730/59, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 03625699, zastoupeného Mgr. Petrem Šebelou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na zábradlí 205/1, PSČ 110 00, proti žalované K. S., narozené XY, bytem XY, o zaplacení částky 93.405,23 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 6 C 263/2018, o přikázání věci jinému soudu prvního stupně z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 6 C 263/2018 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Nymburku.

Poučení: V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. ledna 2019


JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu