Rozhodnutí NS

21 Cdo 850/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/26/2018
Spisová značka:21 Cdo 850/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.850.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 243c o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 850/2018-714


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Jiřího Doležílka v právní věci žalobkyně A. L., proti žalovaným 1) H. A., 2) J. F., 3) J. R., 4) Fondu ohrožených dětí, se sídlem v Praze 1, Na Poříčí č. 4038/6, IČ 00499277, o „podání mimořádného opravného prostředku proti usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 18.1.2016 č. j. 35 D 1605/2014-128“, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 32 C 124/2016, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 16. října 2017, č. j. 36 Co 197/2017-541,

takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
  II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

   Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
  Dovoláním napadeným usnesením ze dne 16.10.2017, č. j. 36 Co 197/2017-541, Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci odmítl odvolání žalobkyně podané proti usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 21.3.2017, č. j. 32 C 124/2016-273, kterým byl žalobkyni k ochraně jejích zájmů ustanoven zástupce.

  Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c o.s.ř. jako nepřípustné odmítl, neboť podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. j) o.s.ř., ve znění účinném od 30.9.2017, proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce, dovolání není přípustné.

  Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 26. 9. 2018


  JUDr. Roman Fiala
  předseda senátu