Rozhodnutí NS

21 Cdo 4542/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/16/2016
Spisová značka:21 Cdo 4542/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.4542.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Doručování
Dotčené předpisy:§ 50d o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
03/06/2016
IV.ÚS 1803/16
JUDr. Vladimír Sládeček
odmítnuto
09/20/2016
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 4542/2015U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně A. D., zastoupené Mgr. Karlem Belatkou, advokátem se sídlem v Jihlavě, Žižkova č. 1934/12, proti žalovaným 1) S. O., zastoupenému Mgr. Adamem Kopeckým, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 58/32, a 2) nezletilému R. D., zastoupenému Městem Jihlava, se sídlem Magistrátu města Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, jako opatrovníkem, o určení otcovství a úpravu poměrů, o návrhu žalovaného 1) na prominutí zmeškání lhůty a vyslovení neúčinnosti doručení, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 5 C 437/2009, o dovolání žalovaného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 23. června 2015, č. j. 54 Co 679,680/2014-402, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalovaného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 23. 6. 2015, č. j. 54 Co 679,680/2014-402, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 30/2015) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného 1) podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

                V Brně dne 16. března 2016
JUDr. Lubomír P t á č e k, Ph.D.
předseda senátu