Rozhodnutí NS

28 Nd 351/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/14/2018
Spisová značka:28 Nd 351/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:28.ND.351.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
§ 169 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Nd 351/2018-19
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Zdeňka Sajdla a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause ve věci žalobce L. K., nar. XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Bc. Davidem Zdeňkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dlouhá 103, proti žalovanému D. P., nar. XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Liborem Zbořilem, advokátem se sídlem v Praze 1, V Jámě 699/1, o zaplacení 65 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 C 329/2017, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 C 329/2017 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hradci Králové.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (návrh na delegaci věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. byl podán žalobcem se souhlasem žalovaného).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. 11. 2018

Mgr. Zdeněk Sajdl
předseda senátu