Rozhodnutí NS

27 Cdo 996/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/24/2019
Spisová značka:27 Cdo 996/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.996.2019.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Bytové družstvo
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
§ 169 odst. 2 o. s. ř.
§ 243b o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 996/2019-131


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci navrhovatele L. B., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Janou Kopáčkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 5, Kroftova 329/1, PSČ 150 00, za účasti Bytového družstva XY, se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného Mgr. Danielem Slavíkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Stroupežnického 2324/26, PSČ 150 00, o určení členství v bytovém družstvu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 72 Cm 303/2013, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2018, č. j. 7 Cmo 436/2016-100, takto:

Právní moc usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2018, č. j. 7 Cmo 436/2016-100, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném proti uvedenému usnesení.


Odůvodnění:


Jelikož návrhu na odklad právní moci usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2018, č. j. 7 Cmo 436/2016-100, nikdo neodporoval, nemusí toto usnesení obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2, § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 4. 2019


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu