Rozhodnutí NS

29 Cdo 4178/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/15/2019
Spisová značka:29 Cdo 4178/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.4178.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Cdo 4178/2018-56


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v právní věci žalobců a/ M. R., narozené XY, a b/ P. R., narozeného XY, obou bytem XY, proti žalovanému VITACREDIT s. r. o., se sídlem v Olomouci, Chválkovice, Selské náměstí 9/43, PSČ 779 00, identifikační číslo osoby 28614488, o nejasném podání žalobců, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 0 Nc 54/2016, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. června 2017, č. j. 17 Co 62/2017-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


[1] Usnesením ze dne 1. února 2017, č. j. 0 Nc 54/2016-8, Okresní soud v Prostějově (dále jen „okresní soud“) rozhodl o podání („žalobě“) žalobců doručeném mu 16. listopadu 2016 (ve znění podání doručených mu 7. a 15. prosince 2016) tak, že:

1/ Podání („žalobu“) odmítl (bod I. výroku).

2/ Určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

[2] K odvolání žalobců Krajský soud v Brně usnesením ze dne 29. června 2017, č. j. 17 Co 62/2017-26:

1/ Potvrdil usnesení okresního soudu (první výrok).

2/ Určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci dovolání.

[4] Jelikož při podání dovolání nebyli dovolatelé zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že mají sami odpovídající právnické vzdělání [§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)], okresní soud je usnesením ze dne 9. října 2017, č. j. 0 Nc 54/2016-32, doručeným 18. října 2017 (srov. doručenky u č. l. 33 p. v.), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranili do 15 dnů od doručení usnesení.

[5] Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé neodstranili (přes poučení o následcích nečinnosti) ani poté, co okresní soud usnesením ze dne 8. prosince 2017, č. j. 0 Nc 54/2016-47, (které ve spojení s potvrzujícím usnesením odvolacího soudu ze dne 25. června 2018, č. j. 17 Co 26/2018-52, nabylo právní moci dne 13. září 2018) k žádosti ze dne 24. října 2017 (č. l. 35) nepřiznal dovolatelům osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a neustanovil jim zástupce pro dovolací řízení. Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

[6] Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatelé z procesního hlediska zavinili zastavení dovolacího řízení a u žalovaného nebyly zjištěny žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. ledna 2019


JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu