Rozhodnutí NS

25 Cdo 1469/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/16/2019
Spisová značka:25 Cdo 1469/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.1469.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i, j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 1469/2019-84


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců: a) M. V., narozený XY, a b) K. V., narozená XY, oba bytem XY, proti žalovanému: P. K., státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně, se sídlem Polní 41, Brno, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 165/2018, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2019, č. j. 70 Co 51/2019-67, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27. 2. 2019, č. j. 70 Co 51/2019-67, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 25. 1. 2019, č. j. 47 C 165/2018-47, jímž soud prvního stupně nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků a neustanovil jim zástupce z řad advokátů.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a písm. j) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, které s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti poplatkovým rozhodnutím i proti rozhodnutím o žádosti o ustanovení zástupce, je dovolání žalobců objektivně nepřípustné. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž posuzoval splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelů advokátem (§ 241, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Tímto rozhodnutím se řízení nekončí; o náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení tak bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. 5. 2019


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu