Rozhodnutí NS

22 Cdo 1742/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/11/2018
Spisová značka:22 Cdo 1742/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.1742.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 1742/2018-394


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobce L. V., narozeného XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Josefem Moravcem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalovaným: 1) P.R., narozenému XY, a 2) M. R., narozené XY, oběma bytem XY, zastoupeným Mgr. Lukášem Kulhánkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dlouhá 101/13, o vyklizení nemovitosti a o vzájemném návrhu na určení vlastnictví k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 4 C 70/2014, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2018, č. j. 19 Co 126/2017-359, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2018, č. j. 19 Co 126/2017-359, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovanými v této věci.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem napadeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2018, č. j. 19 Co 126/2017-359, mohla hrozit žalovaným újma, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odložil vykonatelnost napadeného rozsudku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. 12. 2018


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu