Rozhodnutí NS

32 Cdo 4159/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2019
Spisová značka:32 Cdo 4159/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:32.CDO.4159.2017.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 4159/2017-150USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou sednátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně ZONAS a. s., se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 14/17, PSČ 779 00, identifikační číslo osoby 27826309, zastoupené JUDr. Ing. Petrem Machálkem, Ph.D., advokátem se sídlem ve Vyškově, Pivovarská 58/8, PSČ 682 01, proti žalované E.ON Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 28085400, o zaplacení částky 3 355 008 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 9 C 316/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 4. 2017, č. j. 22 Co 571/2017-128, takto:


V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2019, č. j. 32 Cdo 4159/2017-146, se opravuje označení žalované tak, že zní: E.ON Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 28085400.


Odůvodnění:


V záhlaví usnesení ze dne 30. 1. 2019, č. j. 32 Cdo 4159/2017-146, jímž Nejvyšší soud rozhodl o dovolání žalobkyně, došlo k písařské chybě v označení žalované. Nejvyšší soud proto v souladu s ustanovením § 164 občanského soudního řádu uvedenou nesprávnost tímto usnesením opravil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. 2. 2019

JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu