Rozhodnutí NS

24 Cdo 4238/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/21/2019
Spisová značka:24 Cdo 4238/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.4238.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 30 předpisu č. 292/2013Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 4238/2018-155


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Romana Fialy ve věci péče o nezl. AAAAA (pseudonym), narozenou dne XY, bytem XY, zastoupenou opatrovníkem Statutárním městem XY, se sídlem XY, dítě matky M. H., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Milanem Peroutkou, advokátem se sídlem v Mostě, Čsl. armády č. 2113/58, a otce P. P., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Karin Kropáčkovou, advokátkou se sídlem v Mostě, Jaroslava Seiferta č. 2179/9, o návrhu matky na zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 20 P 138/2008, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. června 2018 č. j. 12 Co 58/2018-141, t a k t o :


I. Dovolání otce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 6. 2018 č. j. 12 Co 58/2018-141 podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť toto dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu vydanému ve věci, v níž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (ustanovení § 30 zákona č. 292/2013 Sb., zákona o zvláštních řízeních soudních).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 8. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu