Rozhodnutí NS

25 Cdo 3599/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/05/2018
Spisová značka:25 Cdo 3599/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.3599.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 3599/2018-99


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci navrhovatele: V. M., zastoupený Mgr. Jaromírem Hladíkem, advokátem se sídlem Smilova 356, Pardubice, proti odpůrcům: 1) V. V., 2) V. B. a 3) V. J., o návrhu na nařízení předběžného opatření, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 Nc 1022/2017, o dovolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 8. 2017, č. j. 21 Co 292/2017-17,

takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 8. 2017, č. j. 21 Co 292/2017-17, podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zcela zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. 10. 2018


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu