Rozhodnutí NS

24 Nd 196/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/12/2019
Spisová značka:24 Nd 196/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.196.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 196/2019-118


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci pozůstalosti po P. K., zemřelém dne 13. prosince 2017, posledně bytem XY, za účasti 1) A. T., narozené XY, bytem XY, 2) S. K., narozeného XY, bytem XY, 3) V. W., narozené dne XY, bytem XY, a 4) A. K., narozeného XY, bytem XY, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 22 D 1029/2017, 24 Nc 418/2018, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 22 D 1029/2017, 24 Nc 418/2018, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 6. 2019


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu