Rozhodnutí NS

33 Cdo 1129/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2019
Spisová značka:33 Cdo 1129/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.1129.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 1129/2019-373


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobců a) L. G. a b) P. G., oběma bytem v XY, proti žalované SMART Capital, a.s. se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, identifikační číslo 26865297, o zrušení rozhodčího nálezu sp. zn. 10040/2011, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 28 C 380/2012, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 11. 2016, č. j. 75 Co 325/2016-309, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci podali žalobci dovolání, které vzali podáním ze dne 9. 7. 2018 zpět.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 4. 2019


JUDr. Václav Duda
předseda senátu