Rozhodnutí NS

11 Tcu 11/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/15/2018
Spisová značka:11 Tcu 11/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.11.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 11/2018-69

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 15. 8. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanů České republiky R. R., a R. R., rozsudkem Zemského soudu Leoben, Rakouská republika, ze dne 10. 10. 2014, sp. zn. 10 Hv 95/14p, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.


Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Leoben byl R. R. uznán vinným trestnými činy částečně dokonaného obchodování s omamnými a psychotropními látkami, částečně ve stádiu pokusu, částečně jako osoba určující a částečně jako spolupachatel, obchodování s omamnými a psychotropními látkami, závažné krádeže za účelem obživy a částečně dokonaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, částečně ve stádiu pokusu, částečně jako spolupachatel, a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a devíti měsíců.

R. R. byl uvedeným rozsudkem uznán vinným trestnými činy částečně dokonaného obchodování s omamnými a psychotropními látkami, částečně ve stádiu pokusu, částečně jako osoba určující a částečně jako spolupachatel, obchodování s omamnými a psychotropními látkami, závažné krádeže za účelem obživy, přípravy obchodování s omamnými a psychotropními látkami a nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a osmi měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzení dopustili podle zjištění Zemského soudu Leoben tím, že
I. R. R. ve V., G., K. a na dalších místech spolkového území
I.I. v období od cca 1. 1. 2011 do 21. 1. 2014 opakovanými útoky, částečně v součinnosti s R. R., R. H., Š. R., K. S. a odděleně stíhanými M. G., E. P. a D. L. v rozporu s předpisy tyto omamné a psychotropní látky:
A. v množství nejméně 1 485,71 g pervitinu, z toho nejméně 85 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 53,67 g (78,54 %), nejméně 1 084,23 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 461,14 g (52,9 %) a nejméně 316,49 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 25,44 g (10 %), nejméně 44 g marihuany, obsahující účinnou látku THC s obsahem účinné látky nejméně 0,88 g THC (2 %) vyvezl z České republiky a částečně je dovezl do Rakouska, částečně zůstalo u pokusu o dovoz do Rakouska, a sice:
1. částečně osobně, částečně prostřednictvím neúmyslně jednajících orgánů pošty, a sice
a) v období od cca léta 2012 do 25. 1. 2013 tak, že přicestoval do České republiky a při svém návratu do Rakouska dovezl na spolkové území nejméně 61,50 g pervitinu, z toho nejméně 60 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 37,89 g (78,54 %) a nejméně 1,5 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,12 g (10 %), a sice:
i. v prosinci 2012 nejméně 60 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 37,89 g; a
ii. v období od cca léta 2012 do 25. 1. 2013 v nejméně třech útocích celkem nejméně 1,5 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 0,12 g; jakož i
b) v níže uvedená data zasláním poštou celkem nejméně 1 023 g pervitinu, z toho nejméně 5 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 3,16 g (78,54 %), nejméně 1 000 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 425,32 g (52,9 %) a nejméně 18 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 1,45 g (10 %), a to z České republiky do Rakouska, prostřednictvím níže uvedených osob:
i. v roce 2011 nejméně 2,5 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 0,2 g (10 %) prostřednictvím odděleně stíhané B. D.;
ii. v blíže nezjištěné datum v zimě roku 2011, avšak před 24. 12. 2011, nejméně 5 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 0,402 g (10 %) prostřednictvím blíže neznámých osob;
iii. v letech 2012 a 2013 nejméně 5 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 3,16 g (78,54 %) prostřednictvím odděleně stíhaného J. N.;
iv. v období od cca jara 2012 do konce září 2013 v nejméně pěti útocích celkem nejméně 4 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 0,32 g (10 %) odděleně stíhaným D. P.;
v. v prosinci 2012 nejméně 2,5 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 0,2 g (10 %) prostřednictvím odděleně stíhané L. L.;
vi. v květnu 2013 nejméně 1 000 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 425,32 g (52,9 %) prostřednictvím R. H.;
vii. dne 5. 6. 2013 nejméně 1 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,0804 g (10 %) prostřednictvím odděleně stíhané J. J., přičemž trestný čin zůstal ve stadiu pokusu;
viii. dne 26. 6. 2013 blíže nezjištěné množství prostřednictvím blíže nezjištěné osoby ženského pohlaví jménem „K.“;
ix. dne 2. 7. 2013 blíže nezjištěné množství prostřednictvím odděleně stíhané R. T.; a
x. prostřednictvím odděleně stíhané R. H.;
1. v období od cca 1. 7. 2013 do 11. 12. 2013 nejméně 1 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,0804 g (10 %); jakož i
2. dne 13. 9. 2013 ve dvou útocích nejméně 2 g s obsahem účinné látky nejméně kolem
0,1608 g (10 %), přičemž trestný čin zůstal ve stadiu pokusu;
2. tím, že tak určil níže uvedené osoby k dovozu a vývozu nejméně 239 g metamfetaminu s obsahem účinné látky nejméně 19,21 g (10 %) z České republiky do Rakouska a to tak, že je vyzval k níže uvedeným kurýrním cestám, přičemž níže uvedené osoby nakoupily v České republice u blíže nezjištěných dealerů omamných a psychotropních látek, poté tyto osobně převezly přes hranice do Rakouska a činy zůstaly částečně ve stadiu pokusu, a sice:
a) mezi dubnem 2012 a červnem 2012 ve dvou útocích odděleně stíhaného D. P. k dovozu celkem 4 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 0,32 g;
b) v období od poloviny prosince 2012 do ledna 2013 v opakovaných útocích blíže nezjištěné kurýry omamných a psychotropních látek k dovozu nejméně 194 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 15,60 g;
c) v období od nejméně června 2013 do srpna 2013 v nejméně dvou útocích K.
S. k dovozu nejméně 1 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 0,0804 g; a
d) dne 19. 12. 2013 odděleně stíhanou E. P. k dovozu nejméně 40 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 3,21 g, přičemž trestný čin zůstal ve stadiu pokusu; jakož i
3. k dovozu a vývozu celkem 162,21 g metamfetaminu, z čehož nejméně kolem 20 g s obsahem účinné látky nejméně 12,63 g (78,54 %), nejméně 1 084,23 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 35,82 g (52,9 %), nejméně 57,99 g s obsahem účinné látky nejméně 4,66 g (10%), a celkem 47 g marihuany obsahující kolem nejméně 0,94 g THC (2 %) z České republiky do Rakouska následujícími činy:
a) v období od 12. 7. 2013 do 15. 7. 2013 k dovozu nejméně 16,48 g metamfetaminu s obsahem účinné látky kolem 1,32 g (10 %) prostřednictvím odděleně stíhaného Š. S. tím, že Š. R. poskytl pro nákup omamné a psychotropní látky finanční částku ve výší 60 €, přičemž Š. R. tuto finanční částku a dalších 300 € následně předal Š. S., který jejím prostřednictvím nakoupil omamnou a psychotropní látku v České republice u blíže nezjištěných dealerů, a poté omamnou a psychotropní látku dne 15. 7. 2013 dovezl osobním vozidlem do Rakouska;
b) dne 1. 9. 2013 k dovozu nejméně kolem 21,75 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 1,75 g (10 %) a cca 3 g marihuany s obsahem účinné látky kolem nejméně 0,06 g THC prostřednictvím R. R., Š. R. a odděleně stíhané Z. S. tak, že jim za účelem plánovaného nákupu omamné a psychotropní látky zorganizoval prostřednictvím R. T. finanční částku ve výši kolem 21,84 €, přičemž R. R., Š. R. a odděleně stíhané Z. a M. S. dne 31. 8. 2013 přicestovali osobním vozidlem do K. V., R. R., Š. R. a Z. S. poté převzali peníze od R. T. a nakoupili u blíže nezjištěného zdroje omamných a psychotropních látek za kolem 7 119,16 € nejméně 21,75 g pervitinu s obsahem účinné látky kolem nejméně 1,75 g a za cca 21,84 € 3 g marihuany, s obsahem účinné látky kolem nejméně 0,06 g THC, a poté dne 1. 9. 2013 omamné látky převezli osobním vozidlem přes hranici do Rakouska;
c) v blíže nezjištěné datum před 14. 10. 2013 k dovozu nejméně kolem 40,3 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 17,14 g (52,9 %), jakož i nejméně 2 g marihuany s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,04 g THC (2 %) prostřednictvím R. R., R. H. a Š. R. tak, že pro plánovaný nákup omamné látky poskytl finanční částku ve výši 30 €, prostřednictvím R. H. zorganizoval finanční částku ve výši kolem 146 € a R. R. již před dovozem a vývozem přislíbil odebrání nakoupené omamné a psychotropní látky po návratu spolupachatelů, přičemž R. R., R. H. a Š. R. následně jeli osobním vozidlem do K. V., u odděleně stíhaného J. S. nakoupili nejméně 40,3 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 17,14 g, jakož i u blíže nezjištěných dealerů nejméně 2 g marihuany s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,04 g THC za cenu celkem 1 276 € a poté omamné a psychotropní látky převezli přes hranice do Rakouska;
b) dne 5. 11. 2013 k dovozu nejméně kolem 16 g látky pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 1,29 g (10 %), nejméně 10 g marihuany obsahující nejméně 0,2 g THC (2 %) prostřednictvím R. H. tím, že mu pro plánovaný nákup omamné a psychotropní látky převedl prostřednictvím Western Union částku ve výši nejméně 300 €, přičemž R. H. shora uvedenou omamnou a psychotropní látku nakoupil u blíže nezjištěných dealerů a převezl ji dne 6. 11. 2013 vlakem přes hranice do Rakouska, kde jej na nádraží v B. a. d. M. vyzvedli R. R., R. R. a Š. R.;
e) dne 4. 12. 2013 k dovozu nejméně kolem 43,93 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 18,68 g (52,9 %) jakož i blíže nezjištěná množství marihuany, obsahující THC, prostřednictvím R. R., R. H. a odděleně stíhaného B. W. tak, že R. R. převedl pro plánovaný nákup omamných a psychotropních látek kolem 94 € prostřednictvím Western Union, přičemž R. R., R. H. a B. W. následně nakoupili za celkem nejméně 800 € kolem 43,93 g pervitinu u odděleně stíhaného J. S. a dovezli jej osobním vozidlem dne 4. 12. 2013 přes hranice do Rakouska
f) dne 17. 12. 2013 k dovozu blíže nezjištěného množství pervitinu a nejméně 2 g marihuany s obsahem účinné látky kolem 0,04 g THC prostřednictvím R. H. a odděleně stíhané T. C. tak, že spoluorganizoval plánovaný nákup omamné a psychotropní látky z Rakouska telefonickým popisem cesty k dodavateli omamné a psychotropní látky do M., přičemž R. H. zde shora uvedenou omamnou a psychotropní látku následně nakoupil a převezl ji dne 17. 12. 2013 přes hranici do Rakouska;
e) dne 20. 12. 2013 k dovozu nejméně kolem 3,75 g látky pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,3 g (10 %) prostřednictvím odděleně stíhaného M. R. tak, že mu pro plánovaný nákup omamné a psychotropní látky převedl 100 € prostřednictvím Western Union, přičemž M. R. shora uvedenou omamnou a psychotropní látku nakoupil u blíže nezjištěného dodavatele omamných a psychotropních látek za cenu kolem 136,40 € a převezl ji dne 21. 12. 2013 přes hranici do Rakouska; a
h) dne 16. 1. 2014 k dovozu nejméně kolem 20 g látky pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 12,63 g (78,54 %) a nejméně 30 g marihuany s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,6 g THC prostřednictvím R. H. tak, že mu pro nákup omamné a psychotropní látky zorganizoval hotovost v neznámé výši prostřednictvím R. T. a přislíbil mu již před dovozem a vývozem odebrání omamné a psychotropní látky po návratu jeho spolupachatele, přičemž R. H. shora uvedená množství omamných a psychotropních látek poté nakoupil u odděleně stíhaného J. N. v K. V. a převezl je dne 19. 1. 2014 osobním vozidlem do Rakouska
B. v období od cca poloviny prosince 2012 do února 2013 držel nejméně 460 g látky obsahující metamfetamin s obsahem účinné látky nejméně kolem 36,98 g (10 %), skladováním v bytě R. R. s úmyslem ji uvést do oběhu;
C. nejméně 1 360 g pervitinu, z toho nejméně 1 350 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 574,18 g (52,9 %) a nejméně 10 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,804 g (10 %), a další, blíže nezjištěná množství amfetaminu, částečně k bezplatnému užívání, částečně však také k prodeji, a sice:
1. v blíže nezjištěná data mezi polovinou prosince 2012 a polovinou října 2013 blíže nezjištěná množství pervitinu, jakož i amfetamin, a to odděleně stíhanému W. S.; a
2. v následující data celkem 1 360 g pervitinu, z čehož nejméně kolem 1 350 g s obsahem účinné látky nejméně 574,18 g (52,9 %) a nejméně 10 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,804 g (10 %), utajenému vyšetřovateli Spolkového kriminálního úřadu, a sice:
a) dne 16. 10. 2013 nejméně 100 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 42,53 g (52,9 %) za cenu 8 000 €;
b) dne 9. 11. 2013
i. 250 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 106,33 g (52,9 %) za cenu 8 000 €; a ii. 1 000 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 425,32 g (52,9 %) za cenu mezi 25 000 a 27 000 €; a
c) dne 25. 11. 2013 nejméně 10 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,804 g (10 %) za blíže nezjištěnou cenu za gram; a
D. přenechal jiným osobám omamné a psychotropní látky v množství větším než malém, částečně k výlučně osobní spotřebě, většinou však v úmyslu opatřit si opakováním prodeje omamných a psychotropních látek průběžný příjem tak, že ve značném počtu útoků přenechal níže uvedeným osobám, částečně bezúplatně, také v souvislosti se společným užíváním omamných a psychotropních látek, většinou však prodejem se ziskem tak, že jim poskytl anebo prodal nejméně 170,70 g pervitinu, z čehož nejméně kolem 8 g s obsahem účinné látky nejméně 5,05 g (78,54 %), nejméně 2,5 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 1,06 g (52,9 %) a nejméně 160,20 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 12,88 g (10 %), nejméně 0,5 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,056 g (20 %), jakož i blíže nezjištěná množství marihuany s obsahem THC, a to:
1. na začátku roku 2013 odděleně stíhanému M. D. bezúplatně nejméně kolem 0,7 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,056 g (10 %);
2. v únoru/březnu roku 2013 odděleně stíhanému A. S. bezúplatně nejméně kolem 1,5 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,12 g (10 %) za cenu 40 €;
3. v období od poloviny prosince 2012 do září 2013
a) odděleně stíhanému W. S. nejméně kolem 8 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 5,05 g (78,54 %), jakož i nejméně 40 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 3,22 g (10 %) za cenu po 50 € za gram; jakož i
b) odděleně stíhanému V. B. nejméně kolem 114 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 9,16 g (10 %) za cenu 8 000 €;
4. v období od cca března 2013 do léta 2013 poskytl odděleně stíhanému B. W. s výjimkou jím samým do Rakouska dovezené omamné a psychotropní látky kolem ½ g kokainu s obsahem účinné látky kolem 0,056 g a částečně bezúplatně, částečně za cenu na gram ve výši 45 € nejméně 4 g pervitinu s obsahem účinné látky kolem 0,32 g (10 %);
5. Dne 14. 10. 2013 odděleně stíhanému M. V. bezúplatně nejméně kolem 1 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,42 g (52,9 %);
6. dne 16. 10. 2013 vyšetřovateli Spolkového kriminálního úřadu v utajení 1,5 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,64 g (52,9 %) za cenu 100 €; jakož i
7. R. R., R. H., Š. R. a K. S., jakož i odděleně stíhaným K. D., Z. S., T. K., B. K. a dalším osobám, s výjimkou omamných látek, které tyto osoby samy dovezly do Rakouska, přenechal bezúplatně marihuanu, pervitin a kokain; a
I.II. v období od cca června 2012 do 21. 1. 2014 s výjimkou omamných látek, uvedených pod bodem I.I. nabýval a držel v rozporu s předpisy omamné a psychotropní látky k výlučně osobní spotřebě tak, že částečně nakupoval, částečně obdržel bezúplatně, a to pervitin, marihuanu, speed s obsahem amfetaminu, kokain a tablety extáze s obsahem MDMA
A. od R. R., R. H., Š. R. jakož i odděleně stíhaných
V. B., B. W., Z. S., E. P., D. L., K. D., M. G., M. V., A. S., D. F., M. J., Ch. R., W. S., M. D. a dalších blíže nezjištěných osob; jakož i
B. v souvislosti s užíváním omamných a psychotropních látek a skladováním ve svém bytě omamné a psychotropní látky držel; a
I.III. v období od cca 1. 3. 2013 do začátku listopadu 2013 v součinnosti s R. R. a odděleně stíhaným R. S. jako spolupachateli v nejméně třech útocích odcizil oprávněným osobám společnosti bauMax AG movité věci v celkové hodnotě nejméně 4 440 €, totiž nejméně 740 europalet v hodnotě po 6 €, s úmyslem sebe samého nebo třetí osobu neoprávněně obohatit;

II. R. R. ve V., G., K., B. a. d. M., S.. V. a. d.
G. a na dalších místech spolkového území
II.I. v období od cca 1. 1. 2011 do 21. 1. 2014 v opakovaných útocích, částečně v součinnosti s R. R., R. H., Š. R. a odděleně stíhaným B. W. a Z. S. jako přímý pachatel v rozporu s předpisy dovezl z České republiky a Maďarska do Rakouska omamné a psychotropní látky resp. se o jejich dovoz pokusil, a sice:
A. nejméně 2 783,71 g pervitinu, z toho nejméně 295 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 186,28 g (78,54 %), nejméně 1 084,23 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 461,14 g (52,9 %) a nejméně 1 403,98 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 112,88 g (10 %), nejméně 57 g marihuany, obsahující nejméně 1,14 g THC (2 %), částečně jako přímý pachatel, částečně jako osoba rozhodující a částečně jako spolupachatel, částečně osobně, částečně prostřednictvím neúmyslně jednajících orgánů pošty, a sice
a) celkem nejméně 110,98 g pervitinu, z čehož nejméně kolem 84,23 g s obsahem účinné látky nejméně 35,82 g (52,9 %) a nejméně 26,75 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 2,15 g (10 %), nejméně 5 g marihuany obsahující nejméně 0,1 g THC (2 %)
i) v blíže nezjištěná data v období v opakovaných útocích nejméně 5 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,4 g (10 %) tak, že opakovaně cestoval do K. V., zde omamné a psychotropní látky nakupoval a převážel je přes hranice do Rakouska;
ii. na začátku roku 2013 nakoupil blíže nezjištěné množství marihuany obsahující THC tak, že přicestoval do M., zde omamné a psychotropní látky nakoupil, a poté je dovezl přes hranice do Rakouska;
iii. dne 1. 9. 2013 nejméně kolem 21,75 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 1,75 g (10 %), jakož i za cca 21,84 € nejméně 3 g marihuany, obsahující nejméně 0,06 g THC (2 %) tak, s R. R. a odděleně stíhanými Z. a M. S. přijel do K. V. osobním vozidlem, zde v součinnosti se Š. R. a Z. S. zakoupil u dosud neznámého zdroje za nejméně 7 119,16 € minimálně 21,75 g metamfetaminu s obsahem účinné látky nejméně kolem 1,75 g a za nejméně cca 21,84 € minimálně 3 g marihuany obsahující nejméně 0,06 g THC, a poté, dne 1. 9. 2013 tyto omamné a psychotropní látky převezl přes hranice do Rakouska;
iv. v blíže nezjištěné datum před 14. 10. 2013 nejméně 40,3 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 17,14 g (52,9 %), jakož i nejméně 2 g marihuany s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,04 g THC (2%) tak, že s R. H. jel osobním vozidlem do K. V. a v součinnosti se jmenovaným nakoupil u odděleně stíhaného J. S. nejméně 40,3 g metamfetaminu s obsahem účinné látky kolem 17,14 g, a dále u blíže neznámých dealerů omamných a psychotropních látek nejméně 2 g marihuany, obsahující nejméně kolem 0,04 g THC za cenu celkem 1 276 € a poté tyto omamné a psychotropní látky převezl přes hranice do Rakouska; dále pak
v. dne 4. 12. 2013 nejméně kolem 43,93 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 18,68 g (52,9 %) jakož i blíže nezjištěná množství marihuany obsahující THC tak, že společně s R. H. a odděleně stíhaným B. W. jel do K. V., zde v součinnosti s uvedenými nakoupil u odděleně stíhaného J. S. nejméně 43,93 g metamfetaminu s obsahem účinné látky kolem 18,68 g za cenu celkem 800 € a poté s nimi přejel znovu do Rakouska; a
b) v níže uvedená data zasláním poštou celkem nejméně 2 029 g pervitinu, z toho nejméně 15 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 9,47 g (78,54 %), nejméně 1 000 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 425,32 g (52,9 %) a nejméně 1 014 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 81,52 g (10 %), a to z České republiky do Rakouska, prostřednictvím níže uvedených osob:
i. v roce 2011 nejméně 2,5 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 0,2 g (10 %) prostřednictvím odděleně stíhané B. D.;
ii. dne 14. 11. 2013 nejméně 1 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,0804 g (10 %) prostřednictvím odděleně stíhané T. C., přičemž trestný čin zůstal ve stadiu pokusu;
iii. v blíže nezjištěné datum v zimě roku 2011, avšak před 24. 12. 2011, nejméně 5 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 0,4 g (10 %) prostřednictvím blíže neznámých osob;
iv. v letech 2012 a 2013 v opakovaných útocích nejméně 15 g s obsahem účinné látky
kolem nejméně 9,47 g (78,54 %) prostřednictvím odděleně stíhaného J. N., a sice:
1. v blíže nezjištěná data v letech 2012 a 2013 ve dvou útocích celkem 5 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 3,16 g; a
2. dne 17. 11. 2013 10 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 6,31 g;
v. v prosinci 2012 nejméně 2,5 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 0,2 g (10 %) prostřednictvím odděleně stíhané L. L.;
vi. v květnu 2013 nejméně 1 000 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 425,32 g (52,9 %) prostřednictvím R. H.;
vii. dne 5. 6. 2013 nejméně 1 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,0804 g (10 %) prostřednictvím odděleně stíhané J. J., přičemž trestný čin zůstal ve stadiu pokusu;
viii. dne 26. 6. 2013 blíže nezjištěné množství prostřednictvím blíže nezjištěné osoby ženského pohlaví se jménem „K.“;
ix. dne 16. 8. 2013 nejméně 1 000 g s obsahem účinné látky nejméně 80,40 g (10 %) prostřednictvím odděleně stíhaného K. B., přičemž zůstalo ve stadiu pokusu a
x. dne 26. 8. 2013 nejméně 2 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,16 g (10 %) prostřednictvím odděleně stíhaného V. B., přičemž zůstalo ve stadiu pokusu;
2. tím, že tak určil níže uvedené osoby k dovozu a vývozu nejméně 577 g metamfetaminu, z toho nejméně 260 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 164,18 g (78,54 %) a nejméně 317 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 25,48 g (10 %), a částečně určoval nebo se pokusil určovat blíže nezjištěné množství marihuany, obsahující THC, jednak z České republiky a jednak z Maďarska, do Rakouska tak, že vyzýval k níže uvedeným kurýrním cestám, přičemž níže uvedené osoby pak omamné a psychotropní látky nakupovaly v České republice a Maďarsku u blíže nezjištěných drogových dealerů a poté je převážely osobně přes hranice do Rakouska, a sice:
a) v blíže nezjištěných datech v období páchání trestné činnosti, každopádně v prosinci
roku 2012, R. R. a v opakovaných útocích odděleně stíhanou E. P. a D. L. k dovozu nejméně 60 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 37,89 g (78,54 %);
b) v blíže nezjištěných datech v období páchání trestné činnosti, v každém případě v listopadu i prosinci 2012, blíže nezjištěného Maďara jménem „Š.“ k dovozu nejméně 120 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně 9,65 g (10 %);
c) v období od poloviny prosince 2012 do ledna 2013 v opakovaných útocích blíže nezjištěné kurýry omamných a psychotropních látek k dovozu nejméně 194 g pervitinu s obsahem účinné látky kolem nejméně 15,60 g (10 %);
d) dne 13. 11. 2013 odděleně stíhaného J. N. k dovozu 200 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 126,29 g (78,54 %), přičemž trestný čin zůstal ve stádiu pokusu; jakož i
e) v období od 24. 11. 2013 do 25. 11. 2013 odděleně stíhanou E. P. k dovozu nejméně 3 g metamfetaminu s obsahem účinné látky kolem 0,24 g (10 %) a blíže nezjištěné množství marihuany s obsahem THC;
3. k dovozu a vývozu celkem 66,23 g metamfetaminu, z čehož nejméně kolem 20 g s obsahem účinné látky nejméně 12,63 g (78,54 %) a nejméně 46,23 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 3,72 g (10 %), a celkem 52 g marihuany, obsahující nejméně 1,04 g THC (2 %) z České republiky do Rakouska následujícími činy:
a) v období od 12. 7. 2013 do 15. 7. 2013 k dovozu nejméně 16,48 g metamfetaminu s obsahem účinné látky kolem 1,32 g (10 %) prostřednictvím odděleně strhaného Š. S. tak, že předal odděleně stíhané Z. S. pro plánovaný nákup omamné a psychotropní látky hotovost v blíže nezjištěné výši, kterou tato předala svému otci Š. S., přičemž Š. S. za tyto peníze a další hotovost ve výši 300 € nakoupil omamné a psychotropní látky u blíže nezjištěných drogových dealerů v České republice a následně je dne 15. 7. 2013 převezl osobním vozidlem přes hranice do Rakouska;
b) dne 5. 11. 2013 k dovozu nejméně kolem 16 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 1,29 g (10 %), nejméně 10 g marihuany obsahující nejméně 0,2 g THC (2 %) prostřednictvím R. H. tím, že dal podnět k převodu nejméně 300 € prostřednictvím Western Union témuž a uvedl mu telefonicky tajnou odpověď pro transakci, přičemž R. H. shora uvedenou omamnou a psychotropní látku nakoupil u blíže nezjištěných dealerů v K. V. a převezl ji dne 6. 11. 2013 vlakem přes hranice do Rakouska, kde jej na nádraží v B. a. d. M. vyzvedli R. R., R. R. a Š. R.;
c) dne 17. 12. 2013 k dovozu blíže nezjištěného množství pervitinu a nejméně 2 g marihuany s obsahem účinné látky kolem 0,04 g THC prostřednictvím R. H. a odděleně stíhané T. C. tím, že poskytl R. H. pro plánovaný nákup omamné a psychotropní látky hotovost v nezjištěné výši a spoluorganizoval plánovaný nákup omamné a psychotropní látky telefonickým popisem cesty z Rakouska do M., přičemž R. H. a T. C. následně přicestovali do M., zde nakoupili pervitin v neznámém množství, jakož i nejméně 2 g marihuany, a tyto omamné a psychotropní látky převezli dne 17. 12. 2013 přes hranice do Rakouska;
d) dne 20. 12. 2013 k dovozu nejméně kolem 3,75 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,3 g (10 %) prostřednictvím odděleně stíhaného M. R. tím, že poskytl pro plánovaný nákup omamné a psychotropní látky kolem 36,40 €, přičemž M. R. následně nakoupil za celkem kolem 136,40 €, nejméně 3,75 g pervitinu u blíže nezjištěných dealerů v České republice a tuto látku pak dne 21. 12. 2013 převezl přes hranice do Rakouska;
e) v období od 23. do 27. 12. 2013 k dovozu nejméně 10 g metamfetaminu s obsahem účinné látky kolem 0,804 (10 %) jakož i nejméně 10 g marihuany s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,2 g THC prostřednictvím odděleně stíhaného K. B. tím, že on a odděleně stíhaný M. R. poskytli K. B. kontakt ke svému dodavateli drog jménem „G.“ v České republice a tomu již před dovozem a vývozem přislíbili odebrání omamné a psychotropní látky, jakož i její úhradu, přičemž K. B. následně nakoupil od drogových dealerů „P.“ a „G.“ nejméně 10 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,804 g a nejméně 10 g marihuany s obsahem nejméně kolem 0,2 g THC. Omamné a psychotropní látky pak dne 30. 12. 2013 dovezl na spolkové území Rakouska; dále
f) v období od 16. 1. 2014 do 19. 1. 2014 k dovozu nejméně 20 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 12,63 g (78,54 %), jakož i 30 g marihuany, s obsahem účinné látky nejméně 0,6 g THC, prostřednictvím R. H. tím, že spoluorganizoval nákup omamných a psychotropních látek z Rakouska, poskytl mu prostřednictvím K. D. hotovost ve výši nejméně 100 € a vyzvedl jej dne 19. 1. 2014 autem z hranice, přičemž R. H. dne 16. 1. 2014 přicestoval do K. V., zde nakoupil nejméně 20 g pervitinu u odděleně stíhaného J. N. a od blíže nezjištěných osob nejméně 30 g marihuany, obsahující THC, za blíže nezjištěnou cenu, a omamné a psychotropní látky pak dne 19. 1. 2014 osobním vozidlem převezl přes hranice do Rakouska;
D. nabízel níže uvedeným osobám celkem nejméně 1 270 g pervitinu, z toho nejméně 1 250 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 531,64 g (52,9 %), nejméně 20 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 1,61 g (10 %), a další, blíže nezjištěná množství marihuany, obsahující THC, a sice:
1. v blíže nezjištěná data mezi polovinou prosince 2012 a únorem 2013 nejméně 20 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 1,61 g (10 %) odděleně stíhanému W. S. za blíže nezjištěné ceny;
2. dne 19. 7. 2013 blíže nezjištěná množství pervitinu odděleně stíhanému N. K. za blíže nezjištěnou cenu;
3. dne 24. 10. 2013 blíže nezjištěná množství pervitinu odděleně stíhanému B. W. za cenu na g ve výši 70 €;
4. dne 9. 11. 2013 celkem 1 250 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 531,64 g (52,9 %), utajenému vyšetřovateli Spolkového kriminálního úřadu, a sice:
i. 250 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 106,33 g (52,9 %) za cenu 15 000 €, a
ii. 1 000 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 425,32 g (52,9 %) za cenu mezi 25 000 € a 27 000 €; a
5. blíže nezjištěná množství pervitinu a marihuanu, obsahující THC, odděleně stíhanému D. Z. a dalším, nezjištěným osobám za blíže nezjištěnou cenu; a
C. přenechal jiným, částečně k výlučně osobní spotřebě, většinou však v úmyslu zajistit si opakovaným prodejem omamných a psychotropních látek průběžný příjem tak, že přenechal nejméně 195,70 g pervitinu, z toho nejméně 8 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 5,05 g (78,54 %), nejméně 4,7 g s obsahem účinné látky kolem nejméně 2 g (52,9 %) a nejméně 183 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 14,72 g (10 %), jakož i přenechal blíže nezjištěná množství marihuany s obsahem THC, a kokainu v řadě útoků níže uvedeným osobám, částečně bezúplatně, také v souvislosti se společnou konzumací omamných a psychotropních látek, většinou však prodal za účelem dosažení zisku, a sice:
1. v období od poloviny prosince 2012 do září 2013
a) odděleně stíhanému W. S. nejméně kolem 8 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 5,05 g (78,54 %) a nejméně 40 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 3,22 g (10 %) za cenu na gram 50 €;
b) odděleně stíhanému V. B. nejméně kolem 114 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 9,16 g (10 %) za cenu 8 000 €; jakož i
c) odděleně stíhanému M. Z. nezjištěná množství pervitinu za cenu na gram ve výši 150 €;
2. v období od cca léta 2012 do 21. 1. 2014 odděleně stíhanému B. W. s výjimkou jím samým do Rakouska dovezených omamných a psychotropních látek nejméně kolem 13 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 1,04 g (10 %) částečně bezúplatně, částečně za cenu na gram ve výši 40 €;
3. v období od cca února/března roku 2012 do 21. 1. 2014 odděleně stíhanému M. G. nejméně 4 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,32 g (10 %) za cenu 120 €;
4. v období od poloviny roku 2013 do července 2013 odděleně stíhanému K. K. nejméně 6 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,48 g (10 %) částečně bezúplatně, částečně za cenu na g ve výši 50 €;
5. v období od cca června 2013 do 21. 1. 2014 odděleně stíhanému M. V. nejméně 1 g pervitinu s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,0804 g (10 %) jakož i blíže nezjištěná množství marihuany, obsahující THC, a to částečně bezúplatně, částečně za cenu na g ve výši 50 €;
6. v období od cca 1. 1. 2011 do 21. 1. 2014 R. R. s výjimkou jím samým do Rakouska dovezených omamných a psychotropních látek nejméně kolem 9,7 g pervitinu, z toho nejméně 4,7 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 2,90 g (52,9 %) a nejméně 5 g s obsahem účinné látky nejméně kolem 0,4 g (10 %), jakož i blíže nezjištěná množství kokainu a amfetaminu, a to bezúplatně, také v souvislosti se společnou konzumací;
dále pak
7. R. H., Š. R. a K. S., jakož i odděleně stíhaným E. P., K. D., Z. S., M. B. a dalším osobám, s výjimkou omamných látek, které tyto osoby samy dovezly do Rakouska, přenechal bezúplatně marihuanu s obsahem THC, pervitin, obsahující metamfetamin, a také kokain, také v souvislosti se společnou konzumací omamných a psychotropních látek;
II. II. v období od cca 1. 1. 2011 do 21. 1. 2014 s výjimkou omamných látek, uvedených pod bodem II.I., částečně ve vědomé a zamýšlené součinnosti se Š. R. a odděleně stíhaným B. W. v rozporu s předpisy nabývali, drželi a pokoušeli se o jejich výrobu částečně jako přímí pachatelé, částečně jako spolupachatelé, a to pro svou výlučnou osobní potřebu tím, že v opakovaných útocích nakupoval, částečně obdržel bezúplatně
A. pervitin, mefedron (4-metyl-metcatinon), marihuanu, obsahující THC, speed, obsahující amfetamin, kokain od R. R., R. H., Š. R., jakož i odděleně stíhaných V. B., B. W., Z. S., E. P., D. L., K. D., D. K., M. R., M. V., M. B. a dalších, blíže nezjištěných osob;
2. v souvislosti s užíváním omamných a psychotropních látek a skladováním ve svém bytě omamné a psychotropní látky držel; a
3. pokusil se o výrobu metamfetaminu tak, že blíže nezjištěné tablety zahříval v hrnci s kyselinou solnou; a
B. v níže uvedená data přispěl níže uvedenými jednáními k nabytí celkem nejméně 13 g
marihuany s obsahem nejméně kolem 0,26 g THC (2 %) prostřednictvím níže uvedených osob, a sice:
1. dne 11. 1. 2014 k nabytí nejméně 13 g marihuany s obsahem nejméně kolem 0,26 g THC (2 %) prostřednictvím R. R., R. H. a odděleně stíhaného M. R. tím, že pro plánovaný nákup omamné a psychotropní látky předal M. R. nejméně 130 €, přičemž R. R., R. H. a M. R. následně jeli osobním vozidlem do G. a zde nakoupili u blíže nezjištěných drogových dealerů nejméně 13 g marihuany obsahující THC; dále pak
2. v nejméně třech útocích v období páchání trestné činnosti přispěl k nabytí blíže nezjištěných množství marihuany prostřednictvím R. R. a odděleně stíhaného W. S. tím, že uvedené osoby svezl autem k plánovanému nákupu omamných a psychotropních látek do G., přičemž R. R. a W. S. následně nakoupili u blíže nezjištěných drogových dealerů blíže nezjištěná množství marihuany, jež obsahovala THC;
II.III. v níže uvedená data částečně v součinnosti s R. R., R. H., Š. R. a odděleně stihanými Š. R., M. V., A. P., K. K. a R. S. jako přímí pachatelé odcizili níže uvedeným osobám v bezpočetně útocích níže uvedené movité věci nejméně v celkové hodnotě 26 240 € v úmyslu jejich přivlastněním neoprávněně obohatit sebe sama nebo třetí osoby, a to
A. v období od cca 1. 11. 2012 do 30. 11. 2013 oprávněným společnosti bauMax AG europalety, dříví k vytápění, dřevěné brikety a další zboží v blíže nezjištěné celkové hodnotě, nejméně však 4 300 europalet v celkové hodnotě 25 800 €, a sice:
1. v nejméně sedmi útocích celkem nejméně 3 510 palet v hodnotě 6 € každá a další zboží v blíže nezjištěné hodnotě, přičemž odděleně stíhaný A. P. sedmkrát naložil přívěs nákladního vozidla, řízeného R. R., 270 kusy palet a třikrát tahač a přívěs celkem nejméně 540 kusy palet;
2. ve více útocích celkem nejméně 50 kusů palet v hodnotě 6 € každá a další zboží v blíže nezjištěné hodnotě; dále pak
3. ve dvou útocích celkem nejméně 740 kusů palet v hodnotě 6 € každá a další zboží v blíže nezjištěné hodnotě, přičemž odděleně stíhaný R. S. naložil přívěs nákladního vozidla, řízeného R. R., 540 kusy palet a jednou nejméně 200 kusy palet; a
B. v období od nejméně 1. 4. 2013 do 2. 12. 2013 P. A. nejméně 20 útoky minimálně 400 litrů nafty v celkové hodnotě 440 € odsátím z jím řízených firemních vozidel.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzení jsou občany České republiky, kteří byli odsouzeni soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestné činy nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku a krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzení se dopustili úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a na ochraně majetku. Jednali přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustili trestné činnosti opakovaně, dlouhodobě a ve spolupachatelství), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byly jim uloženy citelné tresty odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 15. 8. 2018


JUDr. Karel Hasch
předseda senátu