Rozhodnutí NS

29 Nd 160/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/04/2019
Spisová značka:29 Nd 160/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.160.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 160/2019-70USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce D. K., narozeného XY, podnikatele se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného JUDr. Vojtěchem Mihalíkem, advokátem, se sídlem v Mikulově, Brněnská 154/32, PSČ 690 01, proti žalované SLAVONA, s. r. o., se sídlem ve Slavonicích, Stálkovská 258, PSČ 378 81, identifikační číslo osoby 26 14 07 72, zastoupené Mgr. Karlem Borkovcem, advokátem, se sídlem v Brně, Masarykova 427/31, PSČ 602 00, o zaplacení částky 88.184,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 18 C 221/2018, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, t a k t o:


Věc vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 18 C 221/2018 se přikazuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi.


Odůvodnění:Poučení: V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 4. 6. 2019

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu