Rozhodnutí NS

21 Cdo 3780/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/09/2019
Spisová značka:21 Cdo 3780/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.3780.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
04/03/2019
I.ÚS 768/19
JUDr. Vladimír Sládeček
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 3780/2018-195


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce O. P., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Janem Koptišem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Široká č. 432/11, proti žalovanému D. M., narozenému XY, bytem XY, o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu soudní úschovy, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 C 288/2016, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. července 2018 č. j. 7 Co 551/2018-162,

takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalovaný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 7. 2018 č. j. 7 Co 551/2018-162. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč. Protože dovolatel dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2018 č. j. 21 Cdo 3780/2018-182 a co dovolací soud usnesením ze dne 21. 11. 2018 č. j. 21 Cdo 3780/2018-188 rozhodl o žádosti žalovaného o osvobození od soudních poplatků tak, že žalovanému se nepřiznává osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení, a opětovně vyzval žalovaného k zaplacení soudního poplatku, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 7. 2018 č. j. 7 Co 551/2018-162 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 1. 2019


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu