Rozhodnutí NS

21 Cdo 3098/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/31/2019
Spisová značka:21 Cdo 3098/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.3098.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 3 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 3098/2019-170


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého v právní věci žalobkyně M. K., narozené dne XY, bytem XY, proti žalované Základní škole Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvkové organizaci, se sídlem v Novém Boru, Arnultovicích, Generála Svobody č. 114, IČO 72743964, zastoupené JUDr. Jiřím Cehákem, advokátem se sídlem v Novém Boru, nám. Míru č. 1, o náhradu mzdy a o návrhu na vydání předběžného opatření, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 22 C 96/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 15. prosince 2015 č.j. 30 Co 327/2014-87, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 15.12.2015 č.j. 30 Co 327/2014-87 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.) ani poté, co její žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů nebylo vyhověno a uplynula lhůta stanovená podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. ve znění účinném do 31.12.2013 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb. a čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 10. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu