Rozhodnutí NS

21 Cdo 3519/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/05/2018
Spisová značka:21 Cdo 3519/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.3519.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
07/02/2019
I.ÚS 494/19
JUDr. Tomáš Lichovník
odmítnuto
03/26/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 3519/2018-34


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce R. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem v Praze 5, Štefánikova č. 75/48, proti žalované České republice – Ministerstvu obrany v Praze 6, Tychonova č. 221/1, o 300 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 14 C 64/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. srpna 2018 č. j. 20 Co 272/2018-26, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2018 č. j. 20 Co 272/2018-26 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je [v závěru, že projednání žalobou uplatněného nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění žalobce jako vojáka z povolání z důvodu služebního úrazu brání nedostatek podmínky řízení (pravomoci soudu), který nelze odstranit] v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2014 sp. zn. 21 Cdo 1194/2013) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Závěr soudů o nedostatku pravomoci soudu není způsobilá zpochybnit ani námitka dovolatele, že k podání žaloby v této věci jej vedly „extrémní průtahy, spíše naprostá nečinnost orgánů veřejné správy“.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 12. 2018


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu