Rozhodnutí NS

20 Cdo 1507/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/04/2019
Spisová značka:20 Cdo 1507/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1507.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Exekuce
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
0 Cdo 1507/2019


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného M. M., narozeného dne XY, bytem XY, proto povinnému J. R., narozenému dne XY, bytem XY, za účasti manželky povinného H. R., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Michalem Reichertem, advokátem se sídlem v Praze 4, K Nouzovu č. 2090/6, pro 242 737,50 s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 Ex 10587/10, o dovolání manželky povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2018, č. j. 13 Co 103/2018-195, t a k t o:


Řízení o dovolání manželky povinného se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání manželky povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2018, č. j. 13 Co 103/2018-195, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. Soudní poplatek nebyl zaplacen ani přes výzvu Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2019, sp. zn. 20 Cdo 1507/2019. Osvobození od soudních poplatků dovolatelce nebylo přiznáno.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 6. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu