Rozhodnutí NS

3 Tdo 1130/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. b) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:09/20/2017
Spisová značka:3 Tdo 1130/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:3.TDO.1130.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vyloučení soudce
Dotčené předpisy:§ 175 odst. 1,2 písm. b) tr. zákoníku
§ 178 odst. 1,3 tr. zákoníku
§ 265b odst. 1 písm. b,g) tr. ř.
§ 30 odst. 3 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
I.ÚS 581/18
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
3 Tdo 1130/2017-32


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl podle § 31 odst. 1 tr. ř. v neveřejném zasedání dne 20. 9. 2017, v trestní věci obviněného M. B., v řízení o dovolání obviněného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 3 To 398/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 90 T 50/2014, takto:


Soudkyně Nejvyššího soudu JUDr. Marta Ondrušová je podle § 30 odst. 3 tr. ř. vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci dovolání obviněného M. B. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 3 To 398/2016, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 90 T 50/2014.

Odůvodnění:


Nejvyššímu soudu byla dne 30. 8. 2017 předložena trestní věc Městského soudu v Brně sp. zn. 90 T 50/2014, k rozhodnutí o dovolání obviněného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 3 To 398/2016.

Rozhodnutí o podaném dovolání připadlo podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu senátu č. 3, složenému z předsedy senátu JUDr. Pavla Šilhaveckého a soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Marty Ondrušové. Podle pravidel uvedených v rozvrhu práce byla věc přidělena JUDr. Martě Ondrušové jako soudci – zpravodaji.

Podle § 30 odst. 3 tr. ř. je z rozhodování u soudu vyššího stupně vyloučen soudce, který se zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně a naopak.

Soudkyně JUDr. Marta Ondrušová, dočasně přidělena k Nejvyššímu soudu, se jako předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně opakovaně zúčastnila rozhodování o trestní věci obviněného, konkrétně rozhodování o odvolání státního zástupce proti zprošťujícímu rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2015, sp. zn. 90 T 50/2014, a rozsudku ze dne 3. 9. 2015, sp. zn. 90 T 50/2014, o kterých bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 1. 7. 2015, sp. zn. 3 To 227/2015, a usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 12. 2015, sp. zn. 3 To 462/2015. Ve věci působila jako soudce, jemuž byla věc podle rozvrhu práce přidělena.

Proto senát Nejvyššího soudu bez návrhu stran rozhodl, že podle § 30 odst. 3 tr. ř. soudkyně JUDr. Marta Ondrušová je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci dovolání obviněného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 3 To 398/2016.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná.

V Brně dne 20. 9. 2017JUDr. Pavel Šilhavecký
předseda senátu


Vypracovala:
JUDr. Marta Ondrušová