Budova Nejvyššího soudu

Původně Nejvyšší soud ČSR sdílel spolu s Vrchním zemským soudem, Zemským soudem pro věci civilní, Okresním soudem Brno - město pro věci civilní a Okresním soudem Brno - venkov pro věci civilní prostory v Justičním paláci na Rooseveltově ulici.
 

Veřejné zakázky

Nejvyšší soud vyhlašuje veřejné zakázky malého rozsahu, nebo veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. 

Vyřazovaný majetek

Vyřazovaný majetek, který nabízí Nejvyšší soud k bezúplatnému převodu v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 219/2000 Sb.