Reakce Nejvyššího soudu na titulní článek deníku Právo ze dne 28. 7. 2016

Nejvyšší soud se ohrazuje proti způsobu, jak deník Právo na úvodní straně pod titulkem „Skandál: v téměř polovině prověřených odposlechů soudy porušily zákony“, prezentuje výsledky rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu ve věcech rozhodování o návrhu na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Redakce PRÁVA podsouvá veřejnosti krajně zavádějící závěry. Pokud Nejvyšší soud loni ve čtyřech případech přezkoumání zákonnosti odposlechu rozhodl o tom, že byl porušen zákon, v porovnání s počtem bezmála 7 000 nařízených odposlechů (údaj pro ČR za rok 2015) je naopak výsledek statisticky téměř nicotný, představující jen 0,057 % případů. 

ROZHOVOR: „Věřitelé mrtvých potápějí dědice,“ říká místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala

Obří dluhy straší i po smrti. Dříve dědici ručili jen do výše zděděného majetku. Nyní věřitelé mrtvých mohou jít i po majetku dědiců. A co hůře, o dluzích zemřelých se dědicové často nemají šanci dozvědět během dědického řízení, aby celé dědictví mohli včas odmítnout, a tím se zbavili závazků. To ale není jediná past dědictví, na kterou v rozhovoru pro Finanční a ekonomický institut (FAEI) upozorňuje místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala.  

Biskupové stáhnou žaloby na kraje

„Biskupové českých a moravských římskokatolických diecézí se rozhodli v rámci snahy o kooperaci a zlepšení vztahů se státem a kraji vzdát se určovacích žalob,“ sdělili po jednání biskupové. Dodali, že k „tomuto vstřícnému kroku“ též vyzývají řády a kongregace. Celkově podaly diecéze, řády a kongregace na kraje přes stovku určovacích žalob. Hejtmani tyto žaloby dlouhodobě odmítají s tím, že zákon o církevním vyrovnání nepočítá s tím, že by měly církvím vracet jejich původní majetek i kraje a obce, protože za tento majetek dostává církev miliardovou náhradu. Argumentaci krajů podpořil nedávno Nejvyšší soud, když odmítl žalobu kapucínů na Královehradecký kraj ve věci kláštera v Opočně. 

Zelená kniha není protipólem Pelikánovy Bílé knihy, brání se Nejvyšší soud

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán vyslovil podezření, že tzv. Zelená kniha justice, kterou připravil Nejvyšší soud, nebyla konzultována se soudci a zástupci Nejvyššího soudu a materiál je před nimi zatajován. Nejvyšší soud to odmítá. Nejvyšší soud se zpracovanými kapitolami Zelené knihy už na jaře 2016 seznámil předsedy krajských, vrchních a nejvyšších soudů. Zaslal je rovněž k připomínkování na Ministerstvo spravedlnosti a očekával, že Ministerstvo spravedlnosti bude iniciovat ke své Bílé knize širší diskuzi napříč celou justicí, při které dojde i k diskuzi nad Zelenou knihou jako iniciativou, jež přichází od předsedy Nejvyššího soudu. Zelená kniha navíc prý nemá konkurovat Pelikánově Bílé knize justice. 

Místopředseda Nejvyššího soudu: Jeden ze západoevropských států přiznal sociální dávky třem manželkám jednoho migranta. Z toho plyne...

Podle místopředsedy Nejvyššího soudu ČR Romana Fialy dnes nikdo není připraven na právní, politické, ekonomické a další konsekvence důsledků britského referenda. A varuje před tím, aby Evropa ještě hlouběji neskrývala hlavu v písku. Vážným právním problémem je i precedens, když nedávno jeden ze západoevropských států přiznal sociální dávky třem manželkám jednoho migranta – podle Fialy tím byl popřen jeden z nejzákladnějších pilířů státu, kterým je státní suverenita, a na území státu přestalo platit jen jedno právo.  

Nejlepší judikát za dva roky: Podání lživého insolvenčního návrhu je těžká újma a trestný čin

Podání návrhu na insolvenci bez jakéhokoli opodstatněni, na základě nepravdivých údajů a za účelem způsobit druhému ztrátu dobrého jména u zákazníků a obchodních partnerů a zostudit a ohrozit jeho jméno i konkurence schopnost je trestný čin vydírání a pomluvy. Na soudní rozhodnutí o zjevné neopodstatněnosti návrhu se pachatel nemůže spoléhat. Za tento závěr byl oceněn senát číslo 8 trestního kolegia Nejvyššího soudu. Spolu s předsedkyní senátu JUDr. Miladou Šámalovou ocenění získali JUDr. Věra Kůrková a JUDr. Jan Bláha. 

Nesvlékejte nás u vstupů do soudních budov, žádají advokáti justiční stráž

Advokáti si stěžují na dvojí metr u soudů. Vadí jim údajná šikana ze strany justiční stráže. Zatímco oni musí u vchodu sundavat opasky, boty či spony do vlasů, státní zástupce nedůstojná bezpečnostní kontrola často úplně mine. Advokátní komora za poslední půlrok zaznamenala desítky stížností na bezpečnostní kontroly a věc už řešil Nejvyšší soud i ministerstvo spravedlnosti. 

Plánovaná reforma justice

Zelenou knihu justice“ jako alternativu k Bílé knize, kterou vytváří Ministerstvo spravedlnosti, prezentoval v neděli 26. 6. 2016 předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. v rozhovoru pro pořad Týden v justici na ČT 24. První dvě kapitoly se věnují tématům reformy tzv. soudní mapy a vzniku Nejvyšší rady soudnictví, která by pro jednotlivé soudy představovala nezávislý orgán rozhodující v otázkách správy, rozpočtu nebo také jmenování a odvolávání soudců. Další kapitoly Zelené knihy postupně teprve vznikají. 

Zpřísnění trestní odpovědnosti dětí nepotřebujeme

„V určitém rozsahu delikventní činnost dětí existuje, ale v uplynulých deseti letech měla sestupnou tendenci. Hrozbu pro společnost spočívající v ,narůstající brutalitě‘ jsem neviděl doloženou na konkrétních číslech. Zavírat 14leté či 13leté děti do vězení není správné,“ říká v rozhovoru profesor Pavel Šámal, autor trestního zákoníku. Profesor Pavel Šámal v rozhovoru mimo jiné říká: „Jakmile zejména mladý člověk pociťuje, že mu společnost křivdí, nebo mu ukládá něco, co by neměla, zpravidla se u něho nastartuje právě to, co nechceme. Objevuje se syndrom křivdy a na ten často navazuje protispolečenská činnost.“ 

V přebujelé justici už není místo pro spravedlnost

Právní forma vítězí nad obsahem a evropský i český právní systém získal vinou stovek zákonů a vyhlášek i přemíry rozmanitých opravných prostředků sebezničující podobu. Zákony už ani neslouží veřejnosti, ale především k prezentaci jednotlivých politiků. To je ve stručnosti názor uznávaného právního teoretika a místopředsedy Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Romana Fialy. Ten před slepou uličkou evropského právního státu minulý týden varoval i na parlamentním semináři.