Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 44/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti SOLAR GLOBAL a.s., IČ: 28328451, sídlo Křižíkova 680/10b, (dále jen „žadatelka“), ze dne 13. 3. 2019, sp. zn. Zin 44/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 45/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti K. N., nar. XY, trvale bytem XY (dále jen „žadatelka“), ze dne 14. 3. 2019, sp. zn. Zin 45/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 47/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti D. K., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 15. 3. 2019, sp. zn. Zin 47/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 49/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 23. 3. 2019 Vaše tři podání a 24. 3. 2019 Vaše další podání. Vzhledem k tomu, že byla tato podání doručena bezprostředně po sobě a zároveň i vzhledem k povaze žádostí, kdy ve všech podáních (s výjimkou podání č. 3313/2019) 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 48/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 21. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 48/2019, prostřednictvím které žádáte „zaslání anonymizované PDF kopie rozsudku Vašeho soudu ze dne 21. 4. 1999, sp. zn. 26 Cdo 732/98. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 50/2019

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 50/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit „zdali je u Vašeho soudu aktuálně vedeno nebo bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení, jehož účastníkem 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 59/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti D. D., nar. XY, bydliště XY (dále jen „žadatel“), ze dne 15. 4. 2019, sp. zn. Zin 59/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 37/2019

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 37/2019 prostřednictvím které žádáte sdělení „pod jakými spisovými značkami jste evidovali a rozhodovali o podáních asociace Cannabis is The Cure 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 43/2019

Vážená paní K., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 13. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 43/2019, prostřednictvím které žádáte „poskytnutí připomínek Nejvyššího soudu k materiálu Ministerstva spravedlnosti „Akční plán boje s korupcí na rok 2019“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 36/2019

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 1. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 36/2019, prostřednictvím které žádáte sdělení „zda Váš soud eviduje soudní řízení ve věcech, v nichž jako právní zástupce některého z účastníků