Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 39/2019

Vážená paní B., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 3. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 39/2019, ve které požadujete poskytnutí usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 29 Cdo 239/2017. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2019

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 1. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 35/2019, prostřednictvím které žádáte „poskytnutí informací ohledně senátu č. 27 složeného z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 34/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 22. 2. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 34/2019, prostřednictvím které žádáte „ poskytnutí rozhodnutí nadepsaného soudu (rozsudek, případně usnesení) spisová značka 29 Cdo 293/2017, vydaného dne 31. ledna 2019.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 32/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., nar. XY, bytem XY, t.č. Nám. Míru 55, 507 11 Valdice (dále jen „žadatel“), ze dne 21. 2. 2019, sp. zn. Zin 32/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 31/2019

Vážený pane V., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 20. 2. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 31/2019, prostřednictvím které žádáte poskytnout následující informace: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 30/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti R. H., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 19. 2. 2019, sp. zn. Zin 30/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 29/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti J. F., nar. XY, bytem XY, (dále jen „žadatel“), ze dne 18. 2. 2019, sp. zn. Zin 29/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 27/2019

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 8. 2. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 27/2019, prostřednictvím které žádáte „ sdělení čísla jednacího rozhodnutí Nejvyššího soudu a data jeho vydání, o kterém pojedná článek zveřejněný na webovém severu Novinky.cz pod tímto odkazem: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 38/2019

Vážená paní Ch., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 38/2019, prostřednictvím které žádáte poskytnout následující informace: „1. Chtěla bych se zeptat ohledně cesty předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 18/2019

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 30. 1. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 18/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit „zda v minulosti byly nebo v současné době jsou podány u nadepsaného soudu jakékoliv žaloby a/nebo vedena jakákoliv soudní řízení týkající se společností: