Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 94/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti J. F., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. Zin 94/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 95/2019

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 6. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 95/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit „zda jsou následující společnosti účastníkem jakéhokoliv soudního sporu a) Společnost Galerie Butovice s.r.o., IČ 27199428, se sídlem 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 93/2019

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 21. 6. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 93/2019, prostřednictvím které žádáte „kopii, byť anonymizovanou, rozsudku Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 32 Cdo 20/2000.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 92/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti T. R., nar. XY, adresa XY (dále jen „žadatel“), ze dne 23. 6. 2019, sp. zn. Zin 92/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 87/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 17. 6. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 87/2019, prostřednictvím které žádáte „o zaslání kopie rozsudku ze dne 29. 5. 2019 v řízení vedeném u Vašeho soudu pod sp. zn. 27 Cdo 2645/2018.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 88/2019

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 20. 6. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 88/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit „ zdali je u Vašeho soudu aktuálně vedeno nebo bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 86/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 10. 6. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 86/2019. Konkrétně se mj. domáháte poskytnutí následující informace: „rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 9. 1966, sp. zn. Cz 101/66;“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 85/2019

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 9. 6. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 85/2019, ve které požadujete poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu rušícího rozsudek Krajského soudu v Brně 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 84/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 6. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 84/2019, prostřednictvím které žádáte „o poskytnutí anonymizované, jinak však autentické verze usnesení Nejvyššího soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 83/2019

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 31. 5. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 83/2019, v následujícím znění: „Tímto žádám dle zák. č. 106/1999 Sb. o sdělení, kdy a kým byl založen spis