Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 2/2019

Vážený pane R., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 5. 1. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 2/2019, kterou jste formuloval následovně: „Vážení, v internetové diskusi vedené na základě facebookového příspěvku D. B. (odkaz zde: https://www.facebook.com/.....) se vyjádřil bývalý asistent předchozí předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové, J. P. k otázce jmenování soudců na Nejvyšší soud. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 1/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti R. C., nar. XY, trvale bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 2. 1. 2019, sp. zn. Zin 1/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 160/2018

Vážený pane R., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 26. 12. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 160/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit: „Jaká opatření provedl s ohledem na přezkum přidělování jednotlivých věcí zákonnému soudci 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 156/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., nar. XY, XY, t. č. Nám. Míru 55, 507 11 Valdice (dále jen „žadatel“), ze dne 4. 12. 2018, sp. zn. Zin 156/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 161/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti J. F., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 21. 12. 2018, sp. zn. Zin 161/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 162/2018

Vážený pane R., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 26. 12. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 162/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit: „Provedte a předložte lustraci všech věcí vedených na výše uvedenou osobu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 163/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 29. 12. 2018 Vaši obsáhlou žádost sp. zn. Zin 163/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit odpověď na následující otázky, položené na závěr Vašeho rozsáhlého textu: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 157/2018

Vážený pane H., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 11. 12. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 157/2018, ve které požadujete poskytnutí: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 159/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti J. F., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. Zin 159/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 154/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 26. 11. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 154/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit „zda v minulosti byly nebo v současné době jsou podány u nadepsaného soudu jakékoliv žaloby