Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 152/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 20. 11. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 152/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit, zda je u povinného subjektu „aktuálně vedeno nebo bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení, jehož účastníkem 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 151/2018

Vážený pane N., Nejvyšší soud obdržel dne 20. 11. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 151/2018, v následujícím znění: „1. Žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. požaduje žadatel následující informace: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 149/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti M. D., nar. XY, XY (dále jen „žadatel“), ze dne 19. 11. 2018, sp. zn. Zin 149/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 148/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., nar. XY, bytem XY, t. č. Nám. Míru 55, 507 11, Valdice (dále jen „žadatel“), ze dne 19. 11. 2018, sp. zn. Zin 148/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 146/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti Odborové organizace Sluníčko, IČ: 22711554, Tovární 14, 571 01 Moravská Třebová (dále jen „žadatelka“), ze dne 12. 11. 2018, sp. zn. Zin 146/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 145/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti Okresného súdu Žilina, Hviezdoslavova ulica č. 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. Zin 145/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 144/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., narozeného XY, adresa XY, t. č. Nám. Míru 55, 507 11 Valdice (dále jen „žadatel“), ze dne 7. 11. 2018, sp. zn. Zin 144/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 143/2018

Vážený pane P., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 11. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 143/2018, prostřednictvím které se domáháte poskytnutí následujících stanovisek: „- stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 21. 2. 1967, sp. zn. Pls 1/67, - stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Cpj 86/1971, R 42/1972.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 142/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 11. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 142/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam „jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018, a to ideálně ve formátu spisová značka | datum podání | datum rozhodnutí | způsob vyřízení věci | jméno a příjmení advokáta. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 141/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti J. S., nar. XY, XY (dále jen „žadatel“), ze dne 26. 10. 2018, sp. zn. Zin 141/2018, takto: