Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 21/2019

Vážený pane L., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 2. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 21/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit „zda soudce Nejvyššího soudu ČR Mgr. Hynek Zoubek je totožnou osobou se soudcem Městského soudu v Praze 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 22/2019

Vážený pane N., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 5. 2. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 22/2019, prostřednictvím které žádáte poskytnout „výtisk judikátu 1To 56/90 k určování majetkových poměrů odsouzených a informaci, kde byl publikován a pod jakou zkratkou (R XX/XX?) je jako judikát veden.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 17/2019

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 29. 1. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 17/2019, ve které požadujete poskytnutí rozsudku sp. zn. 32 Cdo 5046/2015 v anonymizované podobě.  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 13/2019

Vážený pane H., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 28. 1. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 13/2019, ve které požadujete poskytnutí rozsudku sp. zn. 30 Cdo 3825/2017, byť v anonymizované podobě. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 11/2019

Vážený pane T., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 18. 1. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 11/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit: „Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám jako fyzická osoba o poskytnutí kompletního výčtu jednání, která předseda Nejvyššího soudu, případně některý z místopředsedů NS 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 5/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti M. P., nar. XY, t.č. Nám. Míru 55, 507 11 Valdice (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. Zin 5/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 4/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., nar. XY, bytem XY, t.č. Nám. Míru 55, 507 11, Valdice (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. Zin 4/2019, takto 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 3/2019

Vážená paní F., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 7. 1. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 3/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit: „1) Jsou evidovány politické aktivity soudců zdejšího soudu? Resp. existuje záznam o skutečnostech, že by byli soudci členy politických stran? 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 2/2019

Vážený pane R., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 5. 1. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 2/2019, kterou jste formuloval následovně: „Vážení, v internetové diskusi vedené na základě facebookového příspěvku D. B. (odkaz zde: https://www.facebook.com/.....) se vyjádřil bývalý asistent předchozí předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové, J. P. k otázce jmenování soudců na Nejvyšší soud. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 1/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti R. C., nar. XY, trvale bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 2. 1. 2019, sp. zn. Zin 1/2019, takto: