Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 103/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti R. S. (dále jen „žadatel“), ze dne 21. 7. 2018, sp. zn. Zin 103/2018, takto:  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 101/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti pana V. S. (dále jen „žadatel“), ze dne 16. 7. 2018, sp. zn. Zin 101/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 100/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti, kterou podal pan K. A. (dále jen „žadatel“), ze dne 16. 7. 2018, sp. zn. Zin 100/2018, takto:  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 91/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 6. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 91/2018, tohoto znění: „ …Dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s vyjádřením NS ČR ze dne 20. července 2016, Č. j. S 306/2016, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 94/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti R. S. (dále jen „žadatel“), ze dne 26. 6. 2018, sp. zn. Zin 94/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 97/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 11. 7. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 97/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout „anonymizovanou kopii usnesení povinného 7 Tdo 1454/2015-I-43 ze dne 6. 1. 2016.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 99/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 13. 7. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 99/2018, prostřednictvím které žádáte „zaslání stanoviska Nejvyššího soudu Cpjn 30/97 ze dne 3. 9. 1997.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 92/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 6. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 92/2018, prostřednictvím které žádáte „poskytnutí anonymizované verze tohoto rozsudku: - rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 16.12.1998 v řízení vedeném pod sp.zn. 3 Cdon 398/96, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 90/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 6. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 90/2018, prostřednictvím které žádáte sdělení následující informace: „… 23.06.2016 doputoval k Nejvyššímu soudu ČR případ zaevidovaný pod sp. zn. 33 CDO 2994/2016 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 89/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 22. 6. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 89/2018, prostřednictvím které žádáte ve věci obviněného T. B. sdělení čísla spisu, pod kterým je věc řešena u Nejvyššího soudu; popř. sdělení spisové značky