Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 125/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 25. 9. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 125/2018. Konkrétně se domáháte poskytnutí následujících informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 124/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 22. 9. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 124/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnutí: „Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu. Analýza 28/2016.Ukládání peněžitých trestů ve vybraných členských státech Evropské unie, Brno, 2016.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 122/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti pana J. F. (dále jen „žadatel“), ze dne 10. 9. 2018, sp. zn. Zin 122/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 120/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 23. 8. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 120/2018, ve které požadujete poskytnutí: “usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 914/2003 ze dne 25. 2. 2004. Postačí, pokud bude žádost vyřízena odkazem podle § 6 zákona, avšak až poté, co bude v databázi nsoud.cz doplněna chybějící část usnesení.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 119/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 20. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 119/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit, zda společnost Alfadent, k.s., IČO: 497 09 135, se sídlem Horšovská 390/4, Řeporyje, 155 00 Praha 5 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 118/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 20. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 118/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit, zda společnost Rupes Immobilien s.r.o., IČO: 256 923 99, se sídlem Horšovská 390/4, Řeporyje, 155 00 Praha 5 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 102/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 18. 7. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 102/2018, prostřednictvím které žádáte: „Uvedte věškerá řízení v přehledné tabulce, ve formátu xls, či csv, týkající se osoby T. R., vedená u Nejvyššího soudu historicky, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 117/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti DIAMANT & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 06917283, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 (dále jen „žadatelka“), ze dne 20. 8. 2018, sp. zn. Zin 117/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 116/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 17. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 116/2018, prostřednictvím které žádáte: „ …poskytnutí informace o tom, zda Nejvyšší soud provádí podrobnější monitoring týkající rozhodovací činnosti 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 115/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 14. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 115/2018, prostřednictvím které žádáte: „Prosím o poskytnutí informací týkajících se počtů zaměstnanců přijatých k Vašemu soudu