Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 60/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti J. K. (dále jen „žadatel“), ze dne 19. 4. 2018, sp. zn. Zin 60/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 58/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti O. B., (dále jen „žadatel“), ze dne 18. 4. 2018, sp. zn. Zin 58/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 42/2018

Vážení, Nejvyšší soud obdržel dne 12. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace, podanou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), kterou eviduje pod sp. zn. Zin 42/2018. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 50/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 50/2018, ve které požadujete „zaslání informace, a to: Zda Nejvyšší soud České republiky již někdy rozhodoval o mimořádném opravném prostředku v civilní věci o porušení práv k ochranné známce 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 52/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 8. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 52/2018, ve které požadujete „poskytnutí spisové značky, pod kterou je vedeno dovolací řízení u tohoto soudu, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 54/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 10. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 54/2018, ve které požadujete zaslání textu opatření předsedy trestního kolegia č. 6/2015. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 59/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 19. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 59/2018, ve které požadujete poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 5613/2017 ze dne 21. 3. 2018. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 28/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 20. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 28/2018, ve které požadujete v bodě 2 poskytnutí „anonymizované usnesení povinného č. j. 4 Tz 107/2002, 3 Tdo 1207/2008 a 6 Tdo 194/2015.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 29/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 29/2018, ve které žádáte sdělení následujících informací „1. Využívá váš soud pro účely správy soudních poplatků nějaký informační systém? 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 33/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti O. V. (dále jen „žadatel“), ze dne 23. 2. 2018, sp. zn. Zin 33/2018, takto: