Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 34/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 34/2018, ve které požadujete v bodě 2 „Ve věci povinného č. j. 8 Tdo 358/2004 bylo jeho rozhodnutí zrušeno nálezem I. ÚS 554/04 dne 31. 3. 2005. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 3. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 35/2018, ve které požadujete „poskytnutí kopií následujících rozsudků Nejvyššího soudu: ze dne 29. 4. 1998, sp. zn. 2 Odon 90/97; ze dne 22. 1. 1998, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 36/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 36/2018, ve které požadujete sdělení „zda Nejvyšší soud České republiky disponuje informací, jaká je výše náhrady nemajetkové újmy při usmrcení ve vztahu k čl. 446 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 37/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 37/2018, ve které požadujete sdělení „zda M. M. písemně požádal na podzim r. 2014 o uvolnění pro výkon veřejné funkce a jak postupoval jeho zaměstnavatel NS ČR? 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 38/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 3. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 38/2018, ve které požadujete poskytnutí informace: „a) Zasláním jakéhokoliv dokumentu, v němž je obsažen názor (zřejmě kolegia) Nejvyššího soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 39/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Frank Bold advokáti, s r. o., IČ: 283 596 40, sídlo Údolní 567/33, 602 00 Brno (dále jen „žadatelka“), ze dne 7. 3. 2018, sp. zn. Zin 39/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 40/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti M. Z. (dále jen „žadatel“), ze dne 7. 3. 2018, sp. zn. Zin 40/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 41/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 9. 3. 2018 žádost o poskytnutí informace podanou Vaší společností a vedenou pod sp. zn. Zin 41/2018, v níž žádáte „ ...vyjádření, zda v minulosti byly nebo v současné době jsou podány 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 44/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti J. K. (dále jen „žadatel“), ze dne 19. 3. 2018, sp. zn. Zin 44/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 45/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 45/2018, ve které požadujete „zaslání anonymizované verze usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.1.2018, č.j. 20 Cdo 4022/2017-124…“.