Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 86/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti a. k. L. H. (dále jen „žadatel“), ze dne 13. 6. 2018, sp. zn. Zin 86/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 82/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 6. 6. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 82/2018, prostřednictvím které žádáte sdělení informace „k zaměstnanci Nejvyššího soudu ČR: Mgr. Vít Bičák, soudce, a to v tomto rozsahu: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 73/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti R. V. (dále jen „žadatel“), ze dne 16. 5. 2018, sp. zn. Zin 73/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 75/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 19. 5. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 75/2018, prostřednictvím které žádáte sdělení informace „Kolik usnesení nebo rozhodnutí vydal senát NS ČR složený z předsedy JUDr. Miroslava Feráka 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 77/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti D. Š. (dále jen „žadatel“), ze dne 21. 5. 2018, sp. zn. Zin 77/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 78/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 24. 5. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 78/2018, ve které požadujete “laskavé zaslání e-mailem rozhodnutí (postačí v anonymizované podobě) ve věci příbuzné F. P. proti Kanceláři prezidenta republiky o ochranu osobnosti“. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 80/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 29. 5. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 80/2018, ve které požadujete: “1) sdělení spisové značky dovolacího řízení, které je, či bylo vedeno u Nejvyššího soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 57/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti, kterou podal P. K. (dále jen „žadatel“), ze dne 16. 4. 2018, sp. zn. Zin 57/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 62/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 23. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 62/2018, ve které požadujete „poskytnutí kopie rozhodnutí vydaných zdejším soudem v roce 2017 a 2018 (vydaných jak z podnětu podaných dovolání, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 63/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 63/2018, ve které požadujete sdělení „jestli bylo v právní věci žalobce ČEZ Prodej s. r. o., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53 Praha 4, IČ 27232433, proti žalovanému