Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 66/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti I. F. (dále jen „žadatelka“), ze dne 2. 5. 2018, sp. zn. Zin 66/2018, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 67/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 5. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 67/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam „jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 10. 2017 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 68/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud obdržel dne 3. 5. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 68/2018. Konkrétně se domáháte „zaslání rozhodnutí pod sp. zn. 20 Cdo 5613/2017 včetně doložky právní moci“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 69/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 5. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 69/2018, ve které požadujete poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 3689/2017 ze dne 28. 3. 2018. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 70/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti T. K. (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 5. 2018, sp. zn. Zin 70/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 71/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 9. 5. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 71/2018, prostřednictvím které žádáte „o informaci, kdo byl předsedou Nejvyššího soudu před rokem 1989 a poté do roku 1993, kdy jím byl JUDr. Otakar Motejl, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 76/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 21. 5. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 76/2018, prostřednictvím které žádáte „poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí vašeho soudu, sp. zn. B 9/1974-91 (…) a sp. zn. B 7/1972-65-II (…).“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 61/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 23. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 61/2018, ve které požadujete poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 5613/2017 ze dne 21. 3. 2018. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 60/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti J. K. (dále jen „žadatel“), ze dne 19. 4. 2018, sp. zn. Zin 60/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 58/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti O. B., (dále jen „žadatel“), ze dne 18. 4. 2018, sp. zn. Zin 58/2018, takto: