Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 123/2017

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 24. 10. 2017 Vaši žádost, respektive Vámi sepsanou žádost Advokátní kanceláře, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 123/2017. Konkrétně žádáte poskytnutí rozhodnutí 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 122/2017

Nejvyšší soud obdržel dne 11. 10. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 122/2017. Tato žádost obsahuje celkem 5 bodů, přičemž bod 1 je obecným úvodem žádosti, který neobsahuje konkrétní požadavek na sdělení informace, požadavky na sdělení konkrétních informací jsou obsaženy až dále v bodech 2, 3, 4 a 5. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 121/2017

Vážená paní, Nejvyšší soud obdržel dne 9. 10. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 121/2017. Konkrétně žádáte poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 120/2017

Vážená paní, dne 4. 10. 2017 obdržel Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 120/2017. Podstatou Vaší žádosti je požadavek na sdělení jmen všech tří soudců senátu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 117/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 9. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 117/2017, prostřednictvím které konkrétně požadujete: „Žádám Vás o intervenci informací 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 115/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 9. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 115/2017, prostřednictvím které konkrétně žádáte: „Stanovisko občanskoprávního kolegia bývalého Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30. září 1974, sp. zn. Cpjf 62/73 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 114/2017

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti A. P., (dále jen „žadatel“), ze dne 11. 9. 2017, sp. zn. Zin 114/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 113/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 9. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 113/2017, kterou jste na základě výzvy upřesnil dne 8. 9. 2017 do této podoby: „… upřesňuji, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 111/2017

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana T. S., (dále jako „žadatel“), ze dne 30. 8. 2017, upřesněné dne 19. 9. 2017, sp. zn. Zin 111/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 110/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 29. 8. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 110/2017, prostřednictvím které konkrétně žádáte o následující: