Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 16/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 2. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 16/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam „jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017, a to ideálně ve formátu spisová značka / datum podání / datum rozhodnutí / způsob vyřízení věci / jméno a příjmení advokáta.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 15/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 2. 2018 žádost o poskytnutí informace podanou Vaší společností a vedenou pod spisovou značkou Zin 15/2018, v níž žádáte „ ...vyjádření, zda v minulosti byly nebo v současné době jsou podány u nadepsaného soudu jakékoliv žaloby a/nebo vedena jakákoliv soudní řízení týkající se společnosti FORSEA s.r.o., IČ: 289 39 794,…“. Dále požadujete poskytnout informace „ ...o jakýchkoli řízeních týkajících se nároků uplatňovaných vůči Společnosti a rovněž seznam všech dalších řízení vedených se Společností.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 14/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 31. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 14/2018, ve které požadujete „zaslání anonymizovaného rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 1997 č. j. 2 Cdon 1217/97-124, a to v elektronické formě...“. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 12/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 23. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 12/2018, ve které požadujete v bodě 2 „anonymizovanou kopii rozhodnutí NS 7 Tz 316/2001 ze dne 10. 4. 2002“, v bodě 3 „sdělení, zda rozhodnutí (usnesení) 7 Tz 316/2001 bylo publikováno ve sbírce 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 11/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 11/2018, ve které požadujete „poskytnutí kopie rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 1998, sp. zn. 3 Cdon 1237/96.“ Dále výslovně uvádíte, že předmětem Vaší žádosti je anonymizovaná kopie předmětného rozsudku. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 10/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti K. L., (dále jen „žadatelka“), ze dne 19. 1. 2018, sp. zn. Zin 10/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 9/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 18. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 9/2018, ve které požadujete „sdělení, zda bylo (popřípadě zda je) vaším soudem vedeno nějaké řízení dle zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 7/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 16. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 7/2018, ve které požadujete „poskytnuti prehledu spisovych znacek tykajicich se spolecnosti Chytry Najem s.r.o., Zruc, IC 26158958, které jsou nebo byly rozhodovany u vaseho soudu.“ Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje tyto informace: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 6/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 16. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 6/2018, ve které požadujete „poskytnutí následující informace: usnesení vydané v řízení 7 Tdo 1120/2017… …, kterým se řízení končí.“ Výslovně přitom uvádíte, že předmětem Vaší žádosti je anonymizovaná kopie tohoto usnesení. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 5/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 5/2018, ve které požadujete sdělit „zda již bylo znovu rozhodnuto po té, co byl rozsudek NS ze dne 18.12.2013 č.j. 25 Cdo 3419/2012-111 zrušen Ústavním soudem“. Zároveň žádáte o zaslání příslušného rozhodnutí v anonymizované verzi.