Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 69/2017

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 9. 6. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 69/2017, prostřednictvím které žádáte o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2017 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 68/2017

Vážený pane doktore, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 6. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 68/2017, obsahující větší množství příloh a vedle nich konkrétní otázku: „… Žadatel se (proto) obrací na Nejvyšší soud ČR Žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 67/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 6. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 67/2017, ve které žádáte „… sdělení, kteří soudci Nejvyššího soudu od něho v posledních 10 (deseti) letech z jakéhokoli důvodu odešli. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 66/2017

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 31. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 66/2017 tohoto znění: „Dovoluji si obrátit se na Vás v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), v platném znění 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 64/2017

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 30. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 64/2017, ve které požadujete sdělení informací k následujícím bodům: „1. Informace o stavu řízení ve věci usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2013 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 61/2017

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 61/2017, ve které žádáte: 1) Pod jakými sp. zn. jsou vedeny právní věci u Nejvyššího soudu České republiky, kde vystupuji jako účastník soudního řízení? 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 59/2017

Vážený pane,Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 23. 5. 2017 žádost o poskytnutí informace podanou Vaší společností a vedenou pod sp. zn. Zin 59/2017, v níž žádáte „ ...vyjádření, zda v minulosti byly nebo v současné době jsou podány u nadepsaného soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 58/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 19. 5. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 58/2017. Konkrétně se domáháte anonymizovaného textu rozhodnutí sp. zn. 7 To 99/2004, žádáte 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 56/2017

Vážený pane doktore, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 9. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 56/2017, prostřednictvím které žádáte o zaslání anonymizované verze usnesení sp. zn. 26 Cdo 4519/2016 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 55/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 6. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 55/2017, prostřednictvím které žádáte o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu v trestní věci mediálně (veřejností) sledovaného případu