Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 42/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 19. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 42/2017, prostřednictvím které se domáháte anonymizovaného rozhodnutí ve věci dovolání proti usnesení Vrchního soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 40/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti J. H., (dále jen „žadatel“), ze dne 13. 4. 2017, sp. zn. Zin 40/2017, o poskytnutí informace ve smyslu Informačního zákona, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 39/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 11. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 39/2017, prostřednictvím které se domáháte informace, zda oslovený soud disponuje jakýmkoli obecným interním manuálem 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti T. S., (dále jen „žadatel“), ze dne 1. 4. 2017, sp. zn. Zin 35/2017 takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 33/2017

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud obdržel dne 21. 3. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 33/2017. Konkrétně žádáte: „… poskytnutí anonymizovaného znění rozhodnutí výše uvedeného soudu č. j. 32 Cdo 139/2015-257 ze dne 12. 1. 2017“. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 30/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti MATAS & PARTNER, advokátní kancelář, s.r.o., (dále jen „žadatelky“), ze dne 14. 3. 2017, sp. zn. Zin 30/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 29/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 13. 3. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 29/2017, prostřednictvím které žádáte o poskytnutí následující informace: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 28/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 10. 3. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 28/2017, prostřednictvím které žádáte o poskytnutí hodnotících zpráv, vypracovaných Oddělením dokumentace a analytiky judikatury Nejvyššího soudu v roce 2016 za účelem 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 27/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 9. 3. 2017 Vaši žádost, evidovanou pod sp. zn. Zin 27/2017. Prostřednictvím této žádosti se domáháte zaslání anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Odon 36/97. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 26/2017

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 6. 3. 2017 Vaši žádost, evidovanou pod sp. zn. Zin 26/2017. Prostřednictvím této žádosti se domáháte následujících informací: