Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 100/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 8. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 100/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout informaci „zda níže uvedení soudci Nejvyššího soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 98/2017

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 3. 8. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 98/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout „anonymizované rozhodnutí NS ze dne 21. 6. 2017 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 96/2017

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 31. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 96/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam „jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 94/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 7. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 94/2017. Konkrétně požadujete „poskytnutí informace o všech řízeních vedených u Vašeho soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 92/2017

Vážený pane, dne 24. 7. 2017 dorazilo na podatelnu Nejvyššího soudu České republiky Vaše podání nadepsané „Sťažnosť na prístup súdu k vybavovaniu sporu X Cdo XXX/2017 a žiadost o poskytnutie informácie poďla zákona č. 106/1999 Sb.“. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 91/2017

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 23. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 91/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout „sdělení předsedy trestního kolegia 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 89/2017

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 89/2017, prostřednictvím které žádáte: „•anonymizovanou kopii rozhodnutí 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 87/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., (dále také jako „žadatel“), ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. Zin 87/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 83/2017

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 11. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 83/2017, prostřednictvím které žádáte o zaslání anonymizované kopie rozhodnutí 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 82/2017

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 11. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 82/2017, prostřednictvím které žádáte tuto informaci: „Zdali je u Vašeho soudu aktuálně vedeno