Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 86/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 86/2017, prostřednictvím které žádáte „sdělení všech věcí přehledně, rovněž všech odpovědí historicky, na základě všech žádostí o informace odeslaných všem výše uvedeným 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 81/2017

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 10. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 81/2017, prostřednictvím které žádáte o potvrzení informace, že příslušný senát Nejvyššího soudu doposud nerozhodl ve věci 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 78/2017

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 6. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 78/2017, prostřednictvím které žádáte o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2000 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 75/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Cannabis is The Cure, z.s., IČO 26670232, sídlem Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc (dále jen „žadatel“), ze dne 16. 6. 2017, sp. zn. Zin 75/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 74/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Mgr. J. P. (dále jen „žadatel“), ze dne 15. 6. 2017, sp. zn. Zin 74/2017, o poskytnutí informace ve smyslu Informačního zákona, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 73/2017

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 6. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 73/2017, doplněnou dne 19. 6. 2017, prostřednictvím které žádáte Nejvyšší soud o zaslání anonymizované kopie rozhodnutí ze dne 10. 5. 2017 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 72/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti B. M. (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 6. 2017, sp. zn. Zin 72/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 70/2017

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud obdržel dne 9. 6. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 70/2017. Konkrétně žádáte poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci sp. zn. 26 Cdo 4494/2015. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 69/2017

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 9. 6. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 69/2017, prostřednictvím které žádáte o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2017 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 68/2017

Vážený pane doktore, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 6. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 68/2017, obsahující větší množství příloh a vedle nich konkrétní otázku: „… Žadatel se (proto) obrací na Nejvyšší soud ČR Žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím